Snakk med legen din!

Nye medisiner mot psoriasis blir utviklet og erstatter eldre produkter. Studier viser at mange pasienter kan oppnå bedre effekt eller ha færre bivirkninger ved å bytte til et nytt medikament. Spørreundersøkelser viser også at mange opplever at denne vanlige sykdommen i vesentlig grad påvirker livskvaliteten.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg