Infeksjoner

  • Herpes
  • Influensa
  • Hiv
  • Leverbetennelse
  • Malaria
  • Tuberkulose
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Vaksiner

Hpv (humant papillomavirus) er årsaken til livmorhalskreft. Derfor er det utviklet vaksiner mot viruset. Fra høsten 2009 har alle jenter fått tilbud om å bli vaksinert det året de fyller 12 år som en del av det offentlige vaksineprogrammet.

Hepatitt C

Video: Nye behandlingsmuligheter gjør at de fleste i dag kan kureres for hepatitt C.

Spørsmål: Hvem oppdaget HIV, og hvorfor hører vi så lite om HIV og AIDS nå?

HIV-viruset er nært beslektet med et virus (SIV = simian immunsviktvirus) som angriper immunssystemet hos aper. Det finnes to varianter av viruset, HIV-1 og HIV-2. HIV-2 er sjeldnere og mindre smittsomt enn HIV-1.

Spørsmål: Jeg var for kort tid siden til en vanlig underlivsundersøkelse hos en ny lege. Det var en del ting ved denne undersøkelsen som jeg stusset på, og som gjør at jeg ikke har lyst til å gå tilbake til han. Legene jeg har vært hos tidligere har pleid å ha en sykepleier til stede ved undersøkelsen. Det hadde ikke legen jeg var hos nå. Dernest hadde han bare hanske på den ene hånden. Da telefonen ringte mens han undersøkte meg besvarte han anropet og skrev deretter noe på tastaturet før han fortsatte undersøkelsen av meg uten å bytte hansken eller vaske hendene. Er det vanlig å være så urenslig, eller er det bare jeg som er overfølsom? Kan jeg ha bli smittet av noe på denne måten?

HIV

Video: Antiviral behandling reduserer i betydelig grad risikoen for å overføre viruset fra en som er hiv-smittet til vedkommende sin seksualpartner eller fra mor til barn under svangerskap og amming.

HIV er et retrovirus. I motsetning til andre virus inneholder retrovirus enzymet revers transkriptase. Når et retrovirus infiserer en mottakelig celle, blir virusets RNA ved hjelp av enzymet omdannet til DNA. Når virusets DNA deretter kommer inn i cellekjernen starter produksjonen av nye HIV-virus.

Selv et tilsynelatende rent hjem kan være spekket med bakterier. Og det er som regel ikke på toalettet eller i søppeldunken det er verst.

Det finnes en rekke virus som kan framkalle leversykdom. Flere av dem har navn etter bokstavene i alfabetet deriblant hepatitt A, hepatitt B, hepatitt C, hepatitt D og hepatitt E. Virusene har ulike smittemåter og seinfølger.

Spørsmål: Hvor kan jeg finne et elektronisk register over vaksinene som jeg har fått?

En positiv hivtest vil ofte svekke lysten på sex for en tid. Det skyldes vanligvis stress knyttet til det å få diagnosen, frykt for å utsette partner for smittefare og at sex blir forbundet med noe negativt.

Sesongen for influensa og forkjølelse er her. Se opp for disse smittekildene!

Spørsmål: Jeg begynte på en kur med Apocilin mot streptokokker for noen dager siden og føler meg bedre nå. Spørsmålet mitt er om det er farlig å kombinere Apocillin med alkohol? Jeg har hørt at det kan ødelegge effekten av hele kuren. Er det sant?

Borreliose er en sykdom forårsaket av bakterien Borrelia.

Ved infeksjon eller betennelse hovner lymfeknutene opp og blir vonde. Rundt i kroppen finnes flere hundre små knuter av lymfevev.

Video: En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør at ungdom som deltar i russefeiring er mer mottakelige for smitte med en bakterie (meningokokker) som kan gi hjernehinnebetennelse. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiring nå til våren vurderer å vaksinere seg mot bakterien.

Å få vite at man har en kronisk sykdom som hepatitt C utløser ulike følelser. Hvordan man reagerer, varierer mye fra menneske til menneske. Det er normalt å bli fortvilet og kjenne sorg, skam, skyldfølelse, sinne og frustrasjon. Hvis man har hatt en mistanke om at noe ikke er som det skal være, kan man føle lettelse ved endelig å få bekreftet hva symptomene skyldes. For andre kan diagnosen være en tung og uventet beskjed.

Spørsmål: Er det bare flått som sprer borrelia, eller kan man få sykdommen fra andre dyr? Er det noe man kan gjøre for å begrense risikoen for å bli smittet etter et flåttbitt? Hjelper det å vaske med sprit? Hvor raskt kommer bakterien inn i kroppen?

Spørsmål: Jeg fikk bekreftet at jeg sannsynligvis har borrelia infeksjon og har nå brukt antibiotika i snart 10 dager. Jeg har hodepine og er mer øm og stiv i kroppen enn vanlig. Kan jeg være smittefarlig for noen for eksempel via spytt eller ved intim kontakt. Kjæresten min har dårlig immunforsvar. Er han ekstra utsatt for å bli smittet av meg?

Spørsmål: Kan du anbefale meg et kosttilskudd eller vitaminer som vil styrke immunforsvaret mitt? Jeg  blir ofte forkjølet og håper at det er noe jeg kan gjøre for å beskytte meg.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg