Kreft

  • Årsak
  • Behandling
  • Forebygging
  • Undersøkelser hos legen
  • Utsikter
  • Ny forskning

Kreft i blod og bloddannende vev (f.eks. benmarg og lymfeknuter) eller celler i immunsystemet skader kroppen ved å fortrenge normale blodceller.

Spørsmål: Jeg var til mammografi og i svaret står det ifølge fastlegen min at det er påvist kalk i brystet, og at jeg vil få tatt en prøve av brystet. Fastlegen mente at jeg ikke behøvde å bekymre meg, men det gjør jeg naturligvis. Er kalk et forstadium til kreft? Betyr det noe at jeg tar kalsiumtabletter for skjelettet?

Hva er tykktarmkreft?

Tykktarmkreft (cancer coli) er svulster som oppstår i slimhinnen i tykktarmen eller endetarmen. Når svulsten blir stor, vil den hindre passasje av tarminnhold.

Pusterom er betegnelsen på et moderne trenings lokale for kreftpasienter ved norske sykehus. Trening gir økt styrke og utholdenhet og bidrar til at man tåler behandlingen bedre.

Spørsmål: Det har vært skrevet mye om mobiltelefoner og kreftrisiko. Hvor farlig er det å bruke mobil? Bør man også være forsiktig med for eksempel en mp3-spiller?

Spørsmål: For kort tid siden var jeg på et seminar og fikk vite at deodoranter kan gi brystkreft. Vet du noe om dette?

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos norske kvinner i dag.

Erlend fikk påvist kreft i prostatakjertelen for åtte år siden. Sykdommen er blitt holdt i sjakk ved at han hver tredje måned får en sprøyte som undertrykker kroppens produksjon av mannlige hormoner. Uten disse mistrives kreftcellene. Da vi nylig ved hjelp av en blodprøve sjekket aktiviteten i sykdommen var den knapt målbar.

Kvinner bosatt i byer bør ikke droppe mammografien.

Bukspyttkjertelen sitter i mellomgulvet, like til siden for leveren, og bak magesekken. Den har to viktige funksjoner: Dels skiller den ut fordøyelsesenzymer som hjelper til å fordøye maten vi spiser, dels skiller den ut insulin i blodet som regulerer omsetningen av sukker i kroppen.

Spørsmål: For to uker siden snublet jeg i trappen og skadet det høyre brystet. Det ble et blåmerke og en klump i det som jeg går ut i fra var en blødning. Øker det sjansen for at jeg siden får kreft i dette brystet?

Norske helsemyndigheter tilbyr norske kvinner i alderen 50 til 69 år å få undersøkt brystene med røntgen (mammografi) annet hvert år. Målsettingen har vært å redusere dødeligheten av brystkreft blant dem som tar i mot tilbudet.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg