Lov og rett

  • Trygderettigheter
  • Sykemelding
  • Arbeidsliv
  • Stønader

Når har jeg rett på økonomisk sosialhjelp?

Kan jeg være sykemeldt som arbeidsledig ?

Ikke bare kan. Er du for syk til å ta det arbeidet som Arbeidskontoret kan tilvise deg, er du forpliktet til å skaffe sykemelding. Gjør du ikke det, mister du dagpengene om du får tilbud på jobb eller kurs og ikke kan ta det på grunn av sykdom. Egenmelding gjelder ikke. Du skal ha sykemelding fra første dag etter reglene.

Her er listen over donorsykehus i Norge.

Turid var i slutten av 70-årene og ønsket seg parkeringstillatelse for handicappete.

Hva med barna?

I en engelsk undersøkelse fant man økning av spiseproblemer, mageproblemer, søvnforstyrrelser og adferdsvansker når faren var arbeidsløs. Noen av barna ble mere krevende på skolen og gjorde dårligere skolearbeid.

Spørsmål: I forbindelse med jobben min måtte jeg løfte en maskin noen centimeter. Da fikk jeg akutte smerter i ryggen.

Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år siden. For tre år siden fikk jeg en ny lege da den forrige gikk av med pensjon. Den nye legen er på min alder og fra felles kjente vet jeg at han også ble skilt for en par år siden. Jeg merker at jeg liker han, men vet at en lege og en pasient ikke kan ha noen relasjon. Overfor meg er han alminnelig vennlig og korrekt. Han gjør jobben sin, smiler og er hyggelig noe han sikkert også er med sine andre pasienter. Mitt spørsmål er hvor lang tid det må gå før det er lov å innlede en personlig prat hvis jeg bytter lege nå. Er det helt forbudt for han å ha en personlig kontakt med meg selv det har gått ett-to år? Jeg har kun vært hos han for helt nøytrale ting som måling av blodtrykk og henvisning til en røntgenundersøkelse. Jeg har et stort ønske å bli kjent med denne mannen og håper at det ikke er helt forbudt for all tid.

Hva er de sosiale konsekvensene av langvarig sykdom?

Ved langvarig sykdom vil en i tillegg til medisinsk behandling ofte trenge hjelp med de sosiale konsekvensene av sykdommen. Eksempler på de sosiale konsekvenser er:

TRYGDEMEDISIN
Forfatter: Spesialist i allmennmedisin Johnny Mjell, tidligere trygdeoverlege og spesialinteressert

Hjelpestønad

Hva kan gi rett til hjelpestønad?

Hvis du har behov for ekstra tilsyn og pleie på grunn av varig sykdom eller skade, da kan du ha krav på hjelpestønad. Med varig sykdom menes her minst 2-3 år, og behovet for hjelp må vare like lenge.

Spørsmål: Hvor lenge får en lege lov til å arbeide ? Er det en pensjonsalder da han må slutte eller kan han holde på så lenge han har lyst ? Det bør vel være en grense.

Spørsmål: Kan apoteket bytte ut en medisin mot et billigere produkt uten å informere kunden om dette?

Hva er grunnstønad?

Grunnstønad er et økonomisk tilskudd for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom eller skade. Med varig sykdom menes her minst 2-3 år, og ekstrautgiftene må vare like lenge.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg