Lov og rett

  • Trygderettigheter
  • Sykemelding
  • Arbeidsliv
  • Stønader

Spørsmål: Jeg har en kronisk sykdom som fører til at jeg ofte er borte fra jobben. Arbeidsgiveren min er forståelsesfull selv om mine fravær er en stor praktisk og økonomisk utfordring for ham.

Spørsmål: Jeg ble syk en fredag og kontaktet jobb og lege. Legen min er på ferie, og jeg fikk en hastetime hos hans vikar seks dager etter. Jeg har ikke vært på jobb siden fredagen, men kan det være slik at jeg ikke får tilbakedatert sykemeldingen.

Spørsmål: Min datter på 15 år går til astmalege. Hver gang vi er der tar hun en pusteprøve. Hun blåser to ganger inn i et apparat, og vi må betale 245 kr for det. Det virker som en overdreven pris og jeg kan ikke skjønne at den kan forsvares utfra legens utgifter. Mange år måtte vi betale kontant og fikk ikke kvittering.

Spørsmål: Kan en person som er hjernedød våkne opp igjen? Hvordan vet man om en person kan komme til å gjøre det?

Spørsmål: Hvordan kan jeg gi min venn som er lege, tilgang til min journal? Jeg ønsker at han skal vurdere det som står der.

Hvilke regler gjelder hvis du trenger sykmelding? Når kan du bruke egenmelding? Kan legen tilbakedatere en sykmelding?

Spørsmål: Jeg må bytte fastlege i forbindelse med at jeg flytter. Det er en nettside der folk kan skrive om legen sin og gi legen en karakter. Tror du vil være et bra sted for meg å lete etter en god lege?

Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år siden. For tre år siden fikk jeg en ny lege da den forrige gikk av med pensjon. Den nye legen er på min alder og fra felles kjente vet jeg at han også ble skilt for en par år siden. Jeg merker at jeg liker han, men vet at en lege og en pasient ikke kan ha noen relasjon. Overfor meg er han alminnelig vennlig og korrekt. Han gjør jobben sin, smiler og er hyggelig noe han sikkert også er med sine andre pasienter. Mitt spørsmål er hvor lang tid det må gå før det er lov å innlede en personlig prat hvis jeg bytter lege nå. Er det helt forbudt for han å ha en personlig kontakt med meg selv det har gått ett-to år? Jeg har kun vært hos han for helt nøytrale ting som måling av blodtrykk og henvisning til en røntgenundersøkelse. Jeg har et stort ønske å bli kjent med denne mannen og håper at det ikke er helt forbudt for all tid.

Spørsmål: Har en bruker av kommunale helsetjenester rett til å nekte å la seg behandle av mannlige ansatte?

Spørsmål: Jeg har nylig fått rettet opp nesen ved en privat klinikk. Av kirurgen fikk jeg beskjed om at neseskilleveggen var skjev, og at jeg kunne regne med å puste lettere i etterkant av operasjonen. Jeg spurte om den skjeve neseskilleveggen kunne årsaken til at jeg har vært plaget med høyt blodtrykk i mange år. Kirurgen bekreftet at det kunne være en sammenheng. Jeg ønsker nå å få refundert utlegget til neseoperasjonen da jeg mener den var av medisinsk betydning. Fastlegen er enig i dette. Tror du jeg vil få søknaden innvilget? Jeg var som sagt ikke klar over at operasjon var av medisinsk art før etter operasjon.

Spørsmål: Vi er nesten 80 ansatte og tre av oss har fått påvist perioral dermatitt. Det er synlig sopp på arbeidsplassen vår, og det hender at noen svimer av og får astmaanfall. Kan det være arbeidsforholdene som er årsaken? Hva er terskelen for å stenge en arbeidsplass i slike tilfeller?

For tre måneder siden fikk Rolf et hjerneslag. Slaget rammet den venstre delen av hjernen. Han ble derfor lam i den høyre siden av kroppen. De første ukene klarte han ikke å bevege armen eller beinet. Ansiktsmusklene var også svekket, og han strevde med å snakke og spise. Rolf flyttet etter hvert fra sykehuset og til en opptreningsinstitusjon. Der har han trent iherdig slik at han nå er i stand til å gå hvis noen støtter ham. En talepedagog har også hjulpet Rolf. Taleevnen er derfor ganske bra.

Spørsmål: På nettsiden til Helfo står det at egenandelen når man kjøper medisiner som er på blå resept er maksimalt kr. 520 kroner pr. gang. Forleden dag var jeg på apoteket for å hente medisiner og betalte kr. 736. Da jeg spurte hvorfor jeg måtte betale mer, sa de at det var fordi jeg hadde mer enn en sykdom. Er det riktig? Tidligere har jeg betalt den vanlige egenandelen.

Spørsmål: Mannen min er uføretrygdet på grunn av leddgikt og hjertesykdom. Han trenger hjelp til det meste. Jeg har derfor førtidspensjonert meg for å ta meg av han. Kan jeg søke om omsorgslønn? Hvordan gjør jeg det, og tror du jeg vil kunne få omsorgslønn?

Spørsmål: I løpet av mitt etter hvert ganske lange liv har jeg vært vitne til store endringer i helsevesenet. Mye har vært veldig bra. For eksempel så opplever jeg at jeg som pasient har større innflytelse enn tidligere, og at leger bedre forklarer hvordan de tenker om prøvesvar og om valg av behandling. Det er også riktig, synes jeg, at man har rett til å lese journalen sin, men jeg lurer av og til på om det er udelt positivt. Blir legen påvirket av at pasienten kan lese alt han skriver? Tør legen for eksempel skrive i journalen at han mistenker at en pasient har kreft før han vet det 100 prosent sikkert?

Spørsmål: Jeg synes at fastlegen min er lite flink til å følge meg opp og har derfor lyst til å forsøke en annen lege. Kontorpersonalet hos min nåværende fastlege har gitt meg beskjed om at jeg ikke kan få time hos en ny lege før jeg har valgt han som fastlege. Jeg ønsker ikke bytte lege før jeg har truffet han, for tenk om ”kjemien” mellom oss viser seg å være helt feil? Jeg har flere alvorlige sykdommer og har ikke overskudd til å bytte fastlege til stadighet.

Kirstis mor hadde bare noen uker igjen å leve. Hun lurte på om moren ville bli obdusert.

Spørsmål: Mannen min bli sterilisert i sommer. Vi ble derfor svært overrasket da jeg for noen uker siden oppdaget at jeg var gravid. Han er overbevist om at jeg har vært utro, hvilket jeg ikke har vært! For tiden er det en meget anstrengt tone mellom oss. Det ville være svært godt for oss begge om han forstod at han er pappaen til barnet. Er det mulig å få tatt en test mens jeg er gravid? Jeg synes det er veldig stressende å gå igjennom svangerskapet uten å kunne bilegge denne konflikten.

Spørsmål: En venninne av mine foreldre har blitt behandlet med vitaminkurer av en lege etter at hun fikk kreft for et par år siden. Legen frarådet henne på det sterkeste å bruke cellegift. I stedet har han sendt henne til et privat "alternativsykehus" som han er medeier av. Vi tror han til sammen har tjent over en million kroner på kvinnen. Hvem har adgang til å melde fra om sånt?

Studier viser at mange mennesker med astma eller kols ikke får full effekt av behandlingen. Apotekansatte vil derfor nå gi utvidet informasjon til pasienter som ønsker det.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg