Lov og rett

  • Trygderettigheter
  • Sykemelding
  • Arbeidsliv
  • Stønader

Spørsmål: Vi har bestemt oss for å bo deler av året i Spania fordi vi begge har leddgikt, og vi har det så mye bedre i varmen. Er det mulig å få dekket fysioterapi her av NAV?

Spørsmål: Jeg ble syk en fredag og kontaktet jobb og lege. Legen min er på ferie, og jeg fikk en hastetime hos hans vikar seks dager etter. Jeg har ikke vært på jobb siden fredagen, men kan det være slik at jeg ikke får tilbakedatert sykemeldingen.

Studier viser at mange mennesker med astma eller kols ikke får full effekt av behandlingen. Apotekansatte vil derfor nå gi utvidet informasjon til pasienter som ønsker det.

Spørsmål: Mannen min er uføretrygdet på grunn av leddgikt og hjertesykdom. Han trenger hjelp til det meste. Jeg har derfor førtidspensjonert meg for å ta meg av han. Kan jeg søke om omsorgslønn? Hvordan gjør jeg det, og tror du jeg vil kunne få omsorgslønn?

Spørsmål: Min gamle mor er bosatt i en annen del av landet enn mine søsken og jeg. Mors helse begynner å bli dårlig. I løpet av års tid vil hun nok trenge en sykehjemsplass. Hun ønsker da å bo nærmere oss. Hvordan er mulighetene for henne til å søke om sykehjemsplass i vår kommune før hun flytter hit?

Spørsmål: Jeg har nylig fått rettet opp nesen ved en privat klinikk. Av kirurgen fikk jeg beskjed om at neseskilleveggen var skjev, og at jeg kunne regne med å puste lettere i etterkant av operasjonen. Jeg spurte om den skjeve neseskilleveggen kunne årsaken til at jeg har vært plaget med høyt blodtrykk i mange år. Kirurgen bekreftet at det kunne være en sammenheng. Jeg ønsker nå å få refundert utlegget til neseoperasjonen da jeg mener den var av medisinsk betydning. Fastlegen er enig i dette. Tror du jeg vil få søknaden innvilget? Jeg var som sagt ikke klar over at operasjon var av medisinsk art før etter operasjon.

Spørsmål: Jeg var syk onsdag, torsdag og fredag i en uke og torsdag i uken etter. Har jeg da brukt to egenmeldingsperioder, eller må jeg framskaffe sykemelding for fraværet?

Spørsmål: Har fastlegen plikt til å henvise til en spesialist hvis pasienten ber om en sjekk, ved for eksempel Feiringklinikken? Hva kan pasienten gjøre hvis legen ikke vil?

Spørsmål: Jeg har vært ansatt i en butikkjede siden slutten av juli og frem til i dag. Kan jeg nå skrive egenmelding og få lønn for de dagene jeg er borte fra jobb på grunn av sykdom? Jeg spør for sikkerhets skyld.

Spørsmål: Vi har en snill og god datter som er psykisk utviklingshemmet. Hun har nå fylt 14 år. I likhet med alle andre foreldre ønsker vi at barnet vårt skal få et fullverdig og godt liv, men vi tror ikke at hun bør bli mor. Hvis hun skulle få et barn, ville det bli svært vanskelig for både henne og barnet. Vi har derfor lurt på om hun bør bli sterilisert. Hvordan går vi eventuelt fram hvis hun selv skulle ønske å bli det?

For tre måneder siden fikk Rolf et hjerneslag. Slaget rammet den venstre delen av hjernen. Han ble derfor lam i den høyre siden av kroppen. De første ukene klarte han ikke å bevege armen eller beinet. Ansiktsmusklene var også svekket, og han strevde med å snakke og spise. Rolf flyttet etter hvert fra sykehuset og til en opptreningsinstitusjon. Der har han trent iherdig slik at han nå er i stand til å gå hvis noen støtter ham. En talepedagog har også hjulpet Rolf. Taleevnen er derfor ganske bra.

Spørsmål: Har en bruker av kommunale helsetjenester rett til å nekte å la seg behandle av mannlige ansatte?

Spørsmål: Mannen min bli sterilisert i sommer. Vi ble derfor svært overrasket da jeg for noen uker siden oppdaget at jeg var gravid. Han er overbevist om at jeg har vært utro, hvilket jeg ikke har vært! For tiden er det en meget anstrengt tone mellom oss. Det ville være svært godt for oss begge om han forstod at han er pappaen til barnet. Er det mulig å få tatt en test mens jeg er gravid? Jeg synes det er veldig stressende å gå igjennom svangerskapet uten å kunne bilegge denne konflikten.

Spørsmål: Vi er nesten 80 ansatte og tre av oss har fått påvist perioral dermatitt. Det er synlig sopp på arbeidsplassen vår, og det hender at noen svimer av og får astmaanfall. Kan det være arbeidsforholdene som er årsaken? Hva er terskelen for å stenge en arbeidsplass i slike tilfeller?

Hege ble trukket i lønn forrige gang hun var til kontroll i svangerskapet.

Hvilke regler gjelder hvis du trenger sykmelding? Når kan du bruke egenmelding? Kan legen tilbakedatere en sykmelding?

Spørsmål: Min datter på 15 år går til astmalege. Hver gang vi er der tar hun en pusteprøve. Hun blåser to ganger inn i et apparat, og vi må betale 245 kr for det. Det virker som en overdreven pris og jeg kan ikke skjønne at den kan forsvares utfra legens utgifter. Mange år måtte vi betale kontant og fikk ikke kvittering.

Spørsmål: Kan en person som er hjernedød våkne opp igjen? Hvordan vet man om en person kan komme til å gjøre det?

Spørsmål: Hvordan kan jeg gi min venn som er lege, tilgang til min journal? Jeg ønsker at han skal vurdere det som står der.

Spørsmål: Jeg er i slutten av femtiårene og har vært alene etter at min tidligere mann og jeg gikk fra hverandre for snart ti år siden. For tre år siden fikk jeg en ny lege da den forrige gikk av med pensjon. Den nye legen er på min alder og fra felles kjente vet jeg at han også ble skilt for en par år siden. Jeg merker at jeg liker han, men vet at en lege og en pasient ikke kan ha noen relasjon. Overfor meg er han alminnelig vennlig og korrekt. Han gjør jobben sin, smiler og er hyggelig noe han sikkert også er med sine andre pasienter. Mitt spørsmål er hvor lang tid det må gå før det er lov å innlede en personlig prat hvis jeg bytter lege nå. Er det helt forbudt for han å ha en personlig kontakt med meg selv det har gått ett-to år? Jeg har kun vært hos han for helt nøytrale ting som måling av blodtrykk og henvisning til en røntgenundersøkelse. Jeg har et stort ønske å bli kjent med denne mannen og håper at det ikke er helt forbudt for all tid.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg