Miljø

Blåskjellvarslet og skjellsanking

Mattilsynet finansierer overvåkning av giftigheten av blåskjell langs hele kysten. Det er hovedsaklig basert på ukentlige tellinger av mengdene giftproduserende alger i vannmassene.

Skjell langs kysten kan være giftige til alle årstider.

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Vi har fått en ny bereder for varmtvann i huset og lurer i den forbindelse på hvilken temperatur vi skal stille den på for at det ikke skal bli bakterier og lignende i vannet.

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Omkring 100.000 norske kvinner og menn drikker så mye alkohol at de er i stor fare for å pådra seg fysiske helseskader i tillegg til en rekke psykiske og sosiale problemer. Alkoholforbuket er også en belastning for deres foreldre, ektefeller og barn. Man anslår at cirka 450 dødsfall årlig skyldes alkohol.

Hvert år begynner tusenvis av norske 1-åringer i barnehage. Om dette er godt for barnets utvikling eller ikke er det mange meninger om. Siri lurte på om hun sviktet datteren hvis hun sendte henne i barnehage?

Tirill er mor til Stina som nå går i åttende klasse. Jenta har begynt å feste litt og Tirill vet at det drikkes på festene. Hun lurer på hvordan hun bør forholde seg til dette.

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

SOLING, OZON, UV og HUD
Forfatter: Professor Johan Moan

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg