Nervesystemet

  • Hjerneslag
  • Multippel sklerose
  • Parkinsonisme
  • Svimmelhet

Hvis en person plutselig får problemer med å snakke, smile og/eller løfte armene, kan du redde liv ved å ringe 113.

Spørsmål: Min mor har begynt å vise tegn på demens. Vil det bare være nedoverbakke herfra, eller kan demens bli behandlet eller reversert?

Spørsmål: Vår voksne datter er sterkt plaget med migrene. Jeg har derfor lest en del om sykdommen, blant annet at man kan ha synsforstyrrelser en stund før man får hodepine.

Gåtur og risiko for alvorlig hjerneslag

Fysisk aktivitet er forbundet med både redusert risiko for hjerneslag, og for at et slag blir alvorlig, viser en studie publisert i tidsskriftet Neurology.

Spørsmål: Av og til merker jeg rare lukter som ingen andre kjenner. I natt våknet jeg av malingslukt selv om det ikke nylig har vært utført malingsarbeider i huset vårt.

Spørsmål: Min mor døde av ALS for en del år siden. Muligens hadde hennes far også denne sykdommen. I vår familie har vi alltid vært ganske fysisk aktive. Jeg har nå fått høre at for mye fysisk aktivitet kan være en av årsakene til sykdommen. Hva mener du om det?

Arne var en ivrig jeger. Det var først og fremst hjortejakt han drev med.

Spørsmål: Min far har fått diagnosen Lewylegeme demens. Kan du skrive om denne sykdommen? Hvordan er leveutsiktene, og er den arvelig?

Spørsmål: Min fars lege sier at far har mild kognitiv svikt. Hva betyr det? Må jeg regne med at far kommer til å bli dement?

Spørsmål: Finnes det en enkel undersøkelse som man kan gjøre for å finne ut om man blir dement når man blir eldre?

Spørsmål: På Internett har jeg sett videoer der personer med Parkinsons sykdom som får medisinsk marihuana blir friske i løpet av få minutter. Hvorfor finnes ikke denne muligheten i Norge?

Spørsmål: Siste gang min mor var innlagt på sykehus ble hun veldig forvirret og rotete. Vi er blitt forespeilet at hun vil trenge en ny innleggelse og operasjon om en måned. Er det noe vi kan gjøre som kan minske sjansen for at hun blir forvirret på nytt?

Spørsmål: Min kone har Parkinsons sykdom. Hun fikk diagnosen for to år siden på grunn av skjelving i den venstre hånden. Jeg har forstått at Parkinson er ulik fra person til person, og det ikke er mulig å stoppe sykdommen, men er det mulig å forutsi utsiktene for den enkelte?

Spørsmål: For ikke så lenge siden svarte du en leser som hadde en dement mor. Datteren lurte på hvordan hun kunne redusere sjansen for selv å bli dement. I svaret skrev du at det er ”holdepunkter for at jevnlig mosjon reduserer sannsynligheten”. Hvordan kan fysisk aktivitet motvirke demens?

Spørsmål: Hvorfor er vi kilne, og hva er grunnen til at noen er mye mer kilne enn andre? Hvorfor kan man ikke kile seg selv?

Spørsmål: Hva kan jeg forvente meg når partneren min har fått Parkinsons sykdom. Han er i begynnelsen av 60 årene og har forandret seg. Er dette vanlig? Hvordan blir sykdommen utredet? Hva er prognosen? Og hva med bilkjøring når han sovner når han setter seg ned?

Spørsmål: Min far er blitt tiltagende dement de siste 10 årene, og har fått diagnosen Alzheimer. Kan jeg regne med å bli dement etter hvert, siden far er det? Finnes det medisiner som kan redusere sannsynligheten for at det skjer? Jeg er i slutten av 40-årene.

Spørsmål: Min mann har fått diagnosen Parkinsons sykdom i forbindelse med at han har begynt å skjelve i den venstre hånden og få litt dårligere kontroll over den. Denne armen svinger heller ikke helt med når han går. Den bare henger der på en måte. Ved hjelp av medisiner har han det ganske bra, det vil si han er i full jobb, men han er blitt litt ru og svak i stemmen. Kan det også skyldes Parkinson?

Humor en en viktig kilde til glede og sosialt fellesskap og kan være en fin avledning fra prøvelser og gjøre det enklere å leve. Humor og latter styrker immunforsvaret , gir energi, reduserer smerte og demper stress.

Spørsmål: Jeg har hatt Parkinson i over ti år. De første årene skalv jeg mye på hånden, men etter hvert har det blitt mindre av det. Er det vanlig? Må jeg regne med at skjelvingen kommer tilbake etter hvert? Dessverre har jeg fått økende problemer med å gå og må bruke stokk. Blir jeg avhengig av rullestol etter hvert, tror du?

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg