Nervesystemet

  • Hjerneslag
  • Multippel sklerose
  • Parkinsonisme
  • Svimmelhet

Spørsmål: Min kone har Parkinsons sykdom. Hun fikk diagnosen for to år siden på grunn av skjelving i den venstre hånden. Jeg har forstått at Parkinson er ulik fra person til person, og det ikke er mulig å stoppe sykdommen, men er det mulig å forutsi utsiktene for den enkelte?

Spørsmål: Min mann har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Jeg merker at han er mer ustø og ikke så kvikk i bevegelsene. Min tanke er at det må være bra for han å trene. Er det riktig, eller kan trening framskynde sykdommen?

Grethe fikk kun sove cirka to timer om natten.

Riktig behandling og livsstil gir gode muligheter for et liv uten store begrensninger.

Spørsmål: For ikke så lenge siden svarte du en leser som hadde en dement mor. Datteren lurte på hvordan hun kunne redusere sjansen for selv å bli dement. I svaret skrev du at det er ”holdepunkter for at jevnlig mosjon reduserer sannsynligheten”. Hvordan kan fysisk aktivitet motvirke demens?

Om ett år vil bevegelseshemmede i EU fly bedre. Nytt EU-direktiv lover gratis assistanse og forbyr diskriminering

Cerebral parese (CP) rammer motorikk og mental utvikling i varierende grad.

Spørsmål: Min mor har begynt å vise tegn på demens. Vil det bare være nedoverbakke herfra, eller kan demens bli behandlet eller reversert?

Gåtur og risiko for alvorlig hjerneslag

Fysisk aktivitet er forbundet med både redusert risiko for hjerneslag, og for at et slag blir alvorlig, viser en studie publisert i tidsskriftet Neurology.

Arne var en ivrig jeger. Det var først og fremst hjortejakt han drev med.

I nesen blir luften som vi puster renset for blant annet støv, bakterier og virus samt tilført fuktighet og varme.

Pasient: Jeg lurer på om jeg begynner å bli senil.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg