Nyheter

Siste nytt innen helse og forskning.

Misbruk av rusmidler har vært et problem for menneskeheten i årtusener. Ved Folkehelseinstituttet forsøker man å finne ut hvorfor noen ikke klarer å begrense inntaket av alkohol eller narkotika.

1. oktober 2016 ble det innført nye førerkortforskrifter. I disse innskjerpes reglene for bruk av trafikkfarlige medisiner, herunder midler mot angst, smerter og søvnvansker. Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig og økende trafikksikkerhetsproblem. I Norge blir det kjørt minst 126 000 turer hver eneste dag der sjåføren bruker alkohol eller medikamenter som svekker reaksjonsevnen og dømmekraft. I 77 000 av tilfellene er bilføreren påvirket av legemidler. En studie utført i 13 europeiske land viser at bruken av sløvende medikamenter blant norske bilister er høyere enn gjennomsnittet i Europa.

Diskusjonen om kreftvaksinen er ikke over ennå.

Nytt middel mot migrene

Mennesker med migrene har nå fått en ny behandlingsmulighet. Produktet heter Imigran Radis og løser seg opp fem ganger hurtigere enn en vanlig Imigrantablett. I en nylig gjennomført undersøkelse ble to av tre av alle deltakerne kvitt symptomene innen to timer.

Det har hersket en viss usikkerhet om pacemakere kan bli påvirket av elektriske felter i omgivelsene. Mange hjertepasienter har derfor kjent seg uttrygge hvis de skal passere gjennom en metalldetektor på en flyplass. En tysk undersøkelse er beroligende lesning.

Hostemedisiner er en bestselger på apotekene – særlig høst og vinter. Vi kjøper disse produktene blant annet for å gi barna og oss selv nattero. Forskere har sjekket om disse produktene faktisk er til hjelp.

Mange mennesker vektlegger astrologers uttalelser i spørsmål om samliv, mental helse og andre viktige sider av livet. Kan vi stole på astrologenes spådommer?

Menneskers arvelige egenskaper, DNA, er hektet sammen i lange kjeder. Vi har 46 slike kjeder, også kalt kromosomer.

Humor stammer fra aggresjon utløst av mannlige hormoner.

En amerikansk undersøkelser viser at risikoen for krybbedød reduseres med 90 prosent dersom barnet sover med smokk.

Det hevdes iblant at eldre menn søker unge kvinner. Andre mener at ordtaket "like barn leker best" er en mer dekkende beskrivelse av virkeligheten. Man har nylig gjennomført en undersøkelse for å finne ut hva vi legger vekt på i valg av partner.

Et økende antall barn og unge under 18 år blir hvert år behandlet med medisiner mot depresjon. Nyere forskning har vist at flere av medikamentene ikke har effekt og kan være skadelige for denne aldersgruppen.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg