Reisemedisin

  • Vaksiner
  • Råd for trygg reise
Mange land har restriksjoner mot arbeidstillatelse og langtidsopphold for hivpositive. Dette er ikke et problem ved turistreiser.

Hva er gulfeber?

Gulfeber skyldes et virus som overføres ved myggstikk fra menneske til menneske eller fra ape til menneske. Det tar 2-5 dager fra smitte til sykdommen begynner med plutselig innsettende feber, hode- og ryggsmerter. Videre forløper den med varierende grad av nyresvikt, blødningstendens og gulsott. Lett sykdom uten spesifikke symptomer forekommer også. Dødelighet av sykdommen varierer. Sykdommen forekommer hovedsaklig mellom 15 grader nordlig og 15 grader sydlig bredde i Afrika og Sør-Amerika.

Det å bli rammet av sykdom under fullstendig fremmede forhold, er noe helt annet enn å bli syk hjemme. Oppsøk lege ved mistanke om alvorlig sykdom. Ta kontakt med turoperatør om du reiser i gruppe. Bor du på et kummerlig hotell med dårlige fasiliteter, bør du være rask med å flytte til et bedre hotell med god service dersom du blir syk. Et godt hotell vil også bedre kunne hjelpe deg til å få kontakt med det lokale helsevesen.

Infeksjoner

Drikk mer væske enn her hjemme. Dette gjelder selvsagt ikke alkohol, som bare øker væsketapet. Drikk væske fra nylig åpnede flasker eller bokser, eller kok vannet til det har nådd kokepunktet.

Ved de fleste utenlandske feriemål som vi reiser til er bakteriefloraen en annen enn i Norge.

Fra 1.juli 2006 inngår vaksine mot pneumokokker i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det er flere grunner til dette.

Vanlig oppførsel i Norge kan bli sett på som seksuelt utfordrende i andre land.

Hjertesykdommer

Reisende med hjertesykdom

Hjertesykdom er hyppigste årsak til medisinsk hjelp under reise. Det er allikevel bare ett hjertedødsfall per 3,2 millioner flyreiser. I et fly i cruisehøyde er lufttrykket i kabinen tilsvarende 2 500 meter over havet. Hjertepasienter som blir tungpustne ved små anstrengelser eller som har fått påvist ischemi (det vil si dårlig blodforsyning til hjertet) på EKG i hvile eller ved små anstrengelser bør ikke fly.

Flekktyfus

I tidligere tider var flekktyfus en fryktet sykdom med utbrudd som tok livet av tusener, spesielt under kriger og i hungerår. Nå til dags er sykdommen meget sjelden, og forekommer nesten bare blant fattige i visse tropiske høylandsområder.

Helene kommer for å sjekke om hun trenger vaksiner da hun skal reise med kjæresten sin til Thailand om noen uker. De er begge 19 år gamle og har vært sammen siden de var 15. Dette er deres første utenlandsreise på egenhånd.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg