Rusmidler

Spørsmål: Kan en CDT- prøve alene føre til at mitt førerkort ikke blir forlenget? Jeg håper dere kan gi et utfyllende svar. Min fastlege er i tvil.

Spørsmål: Hvordan kan noe som har så mye skadevirkninger være bra for kroppen? Det tryggeste må jo være å ikke drikke.

100.000 norske kvinner og menn har et helseskadelig alkoholforbruk.

100.000 norske kvinner og menn har et helseskadelig alkoholforbruk. Man anslår at 450 dødsfall årlig skyldes alkohol. I tillegg kommer drap, selvmord eller dødsfall ved ulykker hvor alkohol kan være den utløsende faktor. Blant ungdom mellom 15 og 25 år er fyll den hyppigste dødsårsaken. Alkoholmisbruk kan også være et betydelig psykisk og sosialt problem for den enkelte og dem som står han eller henne nær.

Spørsmål: Jeg tåler mindre alkohol enn før og lurer på om det kan være et tegn på at jeg er i faresonen for å utvikle demens. Nå føler jeg meg ubehagelig beruset etter 3-4 glass vin. Det gjorde jeg ikke tidligere.

Arne har misbrukt alkohol i nesten hele sitt voksne liv. De to siste årene har han vært tilnærmet rusfri. Det var da han giftet seg og ble far at han ble klar over at han hadde et alkoholproblem. Tidligere pleide han å gå ut og drikke øl med arbeidskameratene etter arbeidstid.

En norsk studie viser at bruk av rusmidler blant eldre er økende. Dette gjelder både alkohol og vanedannende legemidler.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg