Søvn

  • Søvnproblemer
  • Rastløse bein
  • Snorking
  • Søvnforstyrrelser

Spørsmål: Jeg bruker av og til Imovane 7,5 mg om kvelden for å sove. Kan jeg da kjøre bil neste dag eller sitter denne sovemedisinen i kroppen? Jeg ser at pakken er merket med rød trekant.

En omfattende studie av de mest brukte vanedannende sovemedisinene viser at mye av effekten skyldes placebo.

I en ny studie kommer det frem at mangel på søvn kan være en medvirkende faktor i utviklingen av Alzheimers.

En rekke studier har vist at flere enn en av tre barn og unge har søvnproblemer. Vanligst er innsovningsvansker, dernest mareritt og søvngjengeri.

Ny studie viser at dårlig søvn ofte er et vedvarende problem.

Med travle dager er det mange tenåringer som får for lite søvn. Dette kan gå utover både helse og skolegang.

Spørsmål: Kan personer som går i søvne finne på å kjøre bil?

Det finnes over 90 ulike søvnsykdommer. Her får du en oversikt over noen av dem.

En norsk studie belyser noen av ulempene med å bruke vanedannende sovepiller.

Studier viser at nattarbeid kan være skadelig for helsen.

Spørsmål: Jeg snorker mer og mer og min kone er fortvilet. I en tid har jeg tenkt på om jeg skulle bli operert for snorking, men jeg har hørt at det veldig vondt og har derfor kviet meg for dette.

Søvnforstyrrelser er vanlig ved de fleste psykiske lidelser. Nesten åtte av ti personer med en psykisk sykdom sliter med søvnen, og annenhver person med en søvnforstyrrelse strever psykisk. Ofte oppstår søvnproblemer før man erkjenner den ledsagende psykiske lidelsen.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg