Ulykker og Skader

  • Forebygging
  • Behandling

Hvordan unngår man å bli bitt, og hva gjør man hvis uhellet er ute?

Vær klar over disse forgiftningsfarene i påskeferien.

Faren for snørskred er størst når det har vært snøfall og sterk vind har samlet sneen på lesiden av en skråning. Mildvær øker sjansen fordi snøen blir tyngre. Da kan løse lag nede i snødekket gi etter og snøen løsne i store flak.

Julie var på 6-ukerskontroll etter fødselen av sin sønn. Han var deres andre barn og skulle hete Tobias. Både fødselen og tiden etterpå hadde gått greit. Jeg kjente godt guttens fem år gamle storesøster Helene.

Besvimelser er et dramatisk symptom som kan virke skremmende på de fleste.

Eva fortalte at hun knapt hadde satt sin fot utenfor døren på grunn av kulden.

Hvilke typer klemmskader er små barn spesielt utsatt for?

Det er spesielt vanlig at fingre blir klemt i dører, og dette kan i verste fall kutte fingrene helt av. Men det er også mange andre situasjoner der fingre, tær eller andredeler av kroppen kan komme i klemme. Klemskader skje i eikene i sykkelhjulet, på lekeapparater, på sammenleggbart utstyr, når lokk skal åpnes og lukkes og når tunge ting skal legges på plass eller flyttes. Barn kan også få tunge steiner over seg hvis de leker i fjellskrenter eller steinrøyser.

Det er umulig å lage en lekeplass for barn der det aldri skjer mindre uhell. Men vi kan hindre mange alvorlige skader ved å stille krav til utformingen, plasseringen og vedlikeholdet av lekeplassutstyret.

Hva er det beste for søvnige bilførere?

Hvert år blir omkring 500 personer innlagt for paracetamolforgiftning på norske sykehus. Paracetamol er et lett tilgjengelig legemiddel, men det betyr ikke at det er ufarlig.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg