Ulykker og Skader

  • Forebygging
  • Behandling

Spørsmål: Min mor er ofte nervøs og sover dårlig. Derfor bruker hun både sovepiller og beroligende medisiner. Tidvis mener jeg hun tar for mange slike tabletter. Jeg ble derfor glad da hun fikk beskjed av legen sin at hun ikke lenger får kjøre bil hvis hun ikke minsker bruken av nervepillene.

Altfor få barn er tilstrekkelig sikret i bil, melder Trygg Trafikk på sine nettsider. Mange foreldre unnlater å installere trygge bilseter til barna i bilen fordi de mener setene er for dyre, de tar for stor plass, eller det ser ut som barnet sitter trangt.

Alkohol får deg til å føle deg varmere, men øker alkoholen kroppens temperatur?

Brennmanetene som finnes i Norge gir sjelden opphav til alvorlige forbrenninger. Det er flere manetarter i Norge. Den vanlige gulrøde brennmaneten, Cyanea capillata, er å finne langs hele norskekysten.

Spørsmål: For snart en uke siden falt min mor og slo hodet da hun arbeidet i hagen. Jeg var heldigvis sammen med henne og fikk tatt henne med til legevakten. Der ble hun undersøkt og utover en stor kul i hodet hadde ikke fallet ført til noe alvorlig. Legen mente kulen var såpass stor fordi min mor bruker blodfortynnende medisin. Det bekymrer meg en del fordi hun er mye svimmel og ustødig. Jeg har tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis hun var alene.

I nødsituasjoner velger de aller fleste mennesker å la være å hjelpe, fordi de er redde for å gjøre noe galt. En lege ved Bergens Universitetssykehus har nå tatt grep og lansert en kampanje for å lære barn grunnleggende førstehjelp.

Hva bør befinne seg i medisinskapet når man får en baby i hus? Her er en liste over små og store ting det kan være greit å ha.

Mange av våre vanligste prydplanter er giftige. Småbarn undersøker objekter ved å putte dem i munnen, og har man ikke ryddet unna de farlige plantene i hus og hage, kan det medføre innleggelse i sykehus. Men fortvil ikke – det finnes mange vakre og ufarlige planter du kan pryde omgivelsene med.

Kan du badevettreglene?

Fjesing (Trachinus draco) er en 30-40 cm lang fisk, grønnlig gylden med brungrønne striper. Den finnes langs norskekysten nord til Trondheims-fjorden, i Europa sør til Middelhavet og Nord-Afrika, sjeldnere i Østersjøen. Fisken har giftkjertler i tilknytning til ryggfinnen og gjellelokkpiggene. Giftkjertlene ved gjellelokkpiggene er de kraftigste og ved håndtering av fisken er det lett å stikke seg på disse. Både Trachinus draco og en mindre fjesing-art, Trachinus vipera, kan ligge halvveis nedgravet i sand, og en kan derfor risikere å tråkke på dem og bli stukket.

Spørsmål: Min mann har fått diagnosen Alzheimer. Sykdommen har ikke kommet langt, så han klarer seg egentlig bra stort sett. Kan han fortsette å kjøre bil, eller bør han slutte å kjøre?

Siden 1936 har Norge hatt en promillegrense som definerer når man er påvirket og dermed ikke har lov til å kjøre bil. Grensen var opprinnelig på 0,5 promille, men ble i 2001 redusert til 0,2 promille.

Julie var på 6-ukerskontroll etter fødselen av sin sønn. Han var deres andre barn og skulle hete Tobias. Både fødselen og tiden etterpå hadde gått greit. Jeg kjente godt guttens fem år gamle storesøster Helene.

Hva er det beste for søvnige bilførere?

Anne ble fratatt førerkortet i vår etter å ha hadde mistet kontrollen over bilen hun kjørte. Ulykken hadde heldigvis ikke medført personskader, men Anne husket ingenting av hendelsen og forstod ikke hvorfor den hadde inntruffet. Hun hadde ringt meg fra ulykkesstedet. Redningshjelp var da tilkalt, og bilen var i ferd med å bli tauet bort.

Eva fortalte at hun knapt hadde satt sin fot utenfor døren på grunn av kulden.

Vær klar over disse forgiftningsfarene i påskeferien.

Hvordan unngår man å bli bitt, og hva gjør man hvis uhellet er ute?

Faren for snørskred er størst når det har vært snøfall og sterk vind har samlet sneen på lesiden av en skråning. Mildvær øker sjansen fordi snøen blir tyngre. Da kan løse lag nede i snødekket gi etter og snøen løsne i store flak.

Giftinformasjonen gir hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare. Vi forteller hva som er giftig, hvilke symptomer man får og hvilken behandling som er nødvendig, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratets avdeling for giftinformasjon, Per Olav Kormeset.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg