Video: Myelomatose er kjennetegnet av ukontrollert vekst av celler i benmargen.