Øye

  • Aldersforkalkning
  • Betent synsnerve
  • Diabetes
  • Grønn stær
  • Grå stær
  • Netthinneløsning
  • Nærsynt/langsynt
  • Snøblindhet

Personer som kjøper kontaktlinser over nettet går sjeldnere til øyekontroll.

Spørsmål: De siste 10 årene har jeg vært avhengig av lesebriller for å kunne lese tekst i bøker eller på pc-skjerm, mobiltelefon og lignende.

Pasient: Da jeg skulle bestille synstest fordi jeg bruker lesebriller, fikk jeg spørsmål om jeg ville ha en full øyesjekk. De mente at alle som er over 50 år bør en ta en slik test annet hvert år for å sjekke om det er tegn til grønn stær, forkalkninger og lignende. Er du enig i anbefalingen?

De første månedene av barnets liv vil øynene ikke riktig henge med. Babyen fokuserer dårlig, klarer ikke å følge en bevegelse, og ser ut til å skjele. Men hva er normalt, og når er det på tide å snakke med legen?

Hvis man har nedsatt syn, og det ikke hjelper å få nye briller, kan forklaringen være svekkelse av netthinnen.

Pasient: Da jeg skulle bestille synstest fordi jeg bruker lesebriller, fikk jeg spørsmål om jeg ville ha en full øyesjekk. De mente at alle som er over 50 år bør en ta en slik test annet hvert år for å sjekke om det er tegn til grønn stær, forkalkninger og lignende. Er du enig i anbefalingen?

Spørsmål: Hvorfor man gråter tårer når man er lei seg. Vet du noe om det?

Spørsmål: Vår eldste sønn er fargeblind og har store problemer med å se forskjell på rødt og grønt. Finnes det noen behandling som kan gi han normalt fargesyn?

Spørsmål: Min mor tror linsen eller en hinne i øyet hennes har løsnet. Hun sier at det har oppstått en flekk i det ene øyet, og at hun nå ser en slags geleaktig ting som beveger seg. Kan du gi oss noe informasjon om dette?

Spiser man mye rødt kjøtt er det større fare for å få dårlig syn, og i verste fall bli blind, på våre eldre dager, ifølge ny studie.

Spørsmål: Jeg skjeler og lurer på hvor stor sjanse er det for at mine barn kommer til å skjele? Er sannsynligheten større hvis også moren til barna har nedsatt syn, eller hun skjeler?

Det er ikke nødvendig for svaksynte barn å gå med lapp på øyet hele dagen.

Forkalkning på øynene, aldersbetinget netthinnesvekkelse og makuladegenerasjon (AMD) er ulike navn på samme lidelse. Tilstanden forekommer i varierende grad hos en av fire personer over sytti år, og er den vanligste årsaken til svaksynthet som ikke kan korrigeres med briller.

De fleste vil av og til oppleve at ett eller begge øyne er rødsprengte og såre.

Synet er en fantastisk sans. Evnen til å se har gjennom millioner av års utviklet seg til å takle de fleste utfordringer. Vi vandrer daglig i omgivelser som setter øynene våre på prøve.

Grå stær og sol

Kan man få grå stær av for mye soling?

Snøblindhet er en forbrenning forårsaket av solens ultrafiolette stråler eller hvis øynene ikke er skikkelig beskyttet i solarium.

I hvilke situasjoner kan øynene skades?

Denne sykdommen som på fagspråket heter aldersbetinget maculadegenerasjon har noe forskjellig betegnelse blant folk. De fleste kaller det aldersforandringer på netthinnen, noen forkalkninger på netthinnen.

Ved grønn stær er det sidesynet som først blir rammet.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg