Øye

  • Aldersforkalkning
  • Betent synsnerve
  • Diabetes
  • Grønn stær
  • Grå stær
  • Netthinneløsning
  • Nærsynt/langsynt
  • Snøblindhet

Spørsmål: Jeg skjeler og lurer på hvor stor sjanse er det for at mine barn kommer til å skjele? Er sannsynligheten større hvis også moren til barna har nedsatt syn, eller hun skjeler?

Forkalkning på øynene, aldersbetinget netthinnesvekkelse og makuladegenerasjon (AMD) er ulike navn på samme lidelse. Tilstanden forekommer i varierende grad hos en av fire personer over sytti år, og er den vanligste årsaken til svaksynthet som ikke kan korrigeres med briller.

De som har mest glede av kontaktlinser er de nærsynte.

Spiser man mye rødt kjøtt er det større fare for å få dårlig syn, og i verste fall bli blind, på våre eldre dager, ifølge ny studie.

Ved grønn stær er det sidesynet som først blir rammet.

Grå stær og sol

Kan man få grå stær av for mye soling?

Spørsmål: Min mor tror linsen eller en hinne i øyet hennes har løsnet. Hun sier at det har oppstått en flekk i det ene øyet, og at hun nå ser en slags geleaktig ting som beveger seg. Kan du gi oss noe informasjon om dette?

Personer som kjøper kontaktlinser over nettet går sjeldnere til øyekontroll.

Spørsmål: Vår eldste sønn er fargeblind og har store problemer med å se forskjell på rødt og grønt. Finnes det noen behandling som kan gi han normalt fargesyn?

Skjeling kaller vi det når øynene ikke er rettet mot samme punkt foran oss.

Spørsmål: De siste 10 årene har jeg vært avhengig av lesebriller for å kunne lese tekst i bøker eller på pc-skjerm, mobiltelefon og lignende.

De fleste vil av og til oppleve at ett eller begge øyne er rødsprengte og såre.

Underkategorier

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg