Barn som får for lite søvn har mer problemer med overvekt.

Det viser en studie ved University of Auckland i New Zealand.

Fedmerisiko

591 barn deltok i undersøkelsen. Ungenes søvnmønster ble vurdert ved fire ulike tidspunkt:

- da de var nyfødte
- som ettåringer
- ved treårsalderen
- ved sjuårsalderen

I gjennomsnitt tilbrakte barna ti timer i sengen hver natt. Unger som fikk mindre enn ni timer søvn var oftere overvektige eller fete.

Sammenlignet med barn som sov lenger enn ni timer hadde de over tre prosent mer kroppsfett, og risikoen for overvekt var tre ganger større. Rresultatene var uavhengig av mengde fysisk aktivitet og TV-titting.

Lite søvn var også knyttet til økt sjanse for emosjonelle plager og atferdsproblemer.

Forskerne tror økt fokus på søvnvaner i barndommen, kan være en viktig del i det forebyggende arbeidet mot fedmeepidemien.

Gode råd

Resultatene viser at barna sov mindre:

- i helgene
- om sommeren
- dersom de ikke hadde yngre søsken
- hvis de la seg etter klokken ni om kvelden

Unger i førskolealder bør få mellom 11-13 timer med søvn hver natt. Barn i skolealder bør sove mellom 10-11 timer.

American Academy of Sleep Medicine gir disse rådene til foreldre som ønsker å sikre nattesøvnen til sine barn:

- Sørg for at barnet legger seg og står opp til noenlunde de samme tidene.
- Bruk mellom 10-30 minutter på å gjøre ungen klar for leggetid. Ta på nattøy og puss tennene.
- Ikke la barnet se på TV eller spille dataspill før sengs. Gjør noe aktivt med ungen selv. Legg et puslespill sammen, les en bok eller lignende.
- Se til at barnet ikke får i seg sukker eller kaffeinholdig drikke eller mat før leggetid. Medisiner med stimulerende midler bør også unngås.

Kilde: SLEEP