En ny forskningsstudie viser at mangel på god søvn øker risikoen for å bli forkjølet.

Man har lenge ment at søvn er viktig for et solid immunforsvar. Først nå er det vitenskapelig bevist.

Om studien

153 friske kvinner og menn, i alderen 21 til 55 år, deltok i undersøkelsen. I to uker noterte de søvnvanene sine, blant annet antall timer de sov, hvor lenge de lå før de sovnet og hvor uthvilt de følte seg påfølgende dag.

Etter disse to ukene ble deltagerne sprayet i nesen med en væske som inneholdt et forkjølelsesvirus. De neste fem dagene ble alle symptomene notert, slik at man kunne avgjøre hvem som var blitt smittet.

Resultatet

88 prosent av deltagerne ble smittet av viruset, men kun 43 prosent ble syke med de typiske forkjølelsesplagene som tett neste, hoste og sår hals.

De som i gjennomsnitt sov mindre enn syv timer om natten hadde nesten tre ganger større sannsynlighet for å bli forkjølet enn de som sov åtte timer eller mer.

Det var ikke bare antall timer som påvirket deltagernes mottagelighet for viruset. Kvaliteten på søvnen var også svært avgjørende. Deltagerne som lå lenge i sengen uten å sove var mer utsatt for å bli forkjølet enn de som hadde god søvneffektivitet. Det var det bedre å legge seg senere og sovne raskt eller å stå opp igjen og vente til man ble trøtt.

Hvor uthvilt man følte seg neste dag påvirket ikke smittefaren.

Hvorfor er søvn så viktig?

Forskerne vet ikke hvorfor mindre søvn gjør oss mer utsatt for å bli smittet. Sannsynligvis svekkes immunforsvaret, men hvordan dette skjer gjenstår å finne ut.

Forskerne mener at søvn er så viktig at bare man mister ti minutter søvn per natt, så er man vesentlig mer utsatt for å bli forkjølet. Mister man så mye som 40 minutter med dyrebar søvn, er sjansene for å bli forkjølet betydelig økt.

David Rapoport, ved New York University School of Medicine, tviler ikke på at forskningsresultatene stemmer, men peker på et viktig moment: det er nærmest umulig for deltagerne selv å huske nøyaktig når de sovnet og hvor mye de sov. Det er derfor vanskelig å si hvor mye ti minutter fra eller til har å si, mener han.

Kilde:
S. Cohen, W.J. Doyle, C.M Alper et al., Sleep habits ans susceptibility to the common cold, Archives of Internal Medicine, vol. 169, p.62-67,