Søvnproblemer kan øke sannsynligheten for at man får tanker om å ta sitt eget liv, tror amerikanske forskere. Økt søvnkvalitet kan beskytte mot selvmord.

Amerikansk undersøkelse

Jo flere typer søvnforstyrrelser folk har, dess større er sannsynligheten for at de har tanker om, eller faktisk har prøvd, å ta sitt eget liv.

Det foreslår et forskerteam ved Universitetet i Michigan som har studert forholdet mellom søvnproblemer og tanker og handlinger rundt selvmord blant 5700 amerikaner gjennom et år.

Studien ble lagt frem på et møte i fagorganisasjonen World Psychiatric Association i vår.

Gjennom året hadde 2,6 prosent av personene i undersøkelsen hatt tanker om selvmord. 0,5 prosent hadde forsøkt å ta sitt eget liv.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 877 000 mennesker rundt om i verden tar sitt eget liv hvert år. Bak hvert dødsfall ligger det opp til 40 selvmordsforsøk.

Forskere har alltid knyttet søvnforstyrrelser til økt risiko for suicidal oppførsel hos personer med psykiske lidelser og blant unge. Men om dette også gjelder for den generelle voksne befolkningen har vært ukjent.

For tidlig oppvåkning

Forskerne tok for seg tre typer søvnproblemer som ofte forekommer:

- Vanskeligheter med å sovne inn
- Hyppige oppvåkninger
- Oppvåkning mer enn to timer tidligere enn man ønsker

Rusmisbruk, depresjon angst og fysisk sykdom og andre faktorer som påvirker søvn samt sosiale forhold deriblant ekteskapelige og økonomiske problemer, ble tatt med i beregningen.

Personer med to eller flere symptomer på insomnia (søvnløshet) hadde om 2,6 ganger så mange selvmordsforsøk som personene uten søvnproblem.

Å våkne opp flere timer for tidlig var den enkeltstående faktoren som i størst grad økte sannsynligheten for at man fikk tanker om å ta livet sitt.

- Når en pasient forteller om søvnproblemer bør legen vurdere det som en økt risiko for selvmord, selv om pasienten ikke har en psykiatrisk tilstand, sier leder for undersøkelsen, dr Marcin Wojnar.

Men minst like viktig er funnet som tilsier at man ved å øke søvnkvaliteten hos en pasient setter ned selvmordsrisikoen, påpeker han.

Uklar sammenheng

Forskningslederen innrømmer at sammenhengen mellom søvnproblemer og selvmord er litt som høna og egget:

Søvnforstyrrelser og selvmordstanker er begge tegn på psykisk sykdom, samtidig som et stort underskudd på søvn kan gjøre folk deprimerte.

En underliggende psykologisk forbindelse mellom de to finnes trolig, mener Wojnar, selv om forskerne i undersøkelsen ikke klarte å sette fingeren på den.

Mangel på søvn kan påvirke hjernens evne til å fungere, som igjen kan svekke dømmekraften og evnen til å kontrollere impulser.

Både selvmordstanker og søvnproblemer har vært knyttet til en ubalanse i Det er viktig å huske på at mens søvnproblemer er alminnelig, er selvmordstanker ikke like vanlig. De fleste som lider av søvnløshet takler tilstanden uten tanker om å ta sitt eget liv.

Fakta: Serotonin er en såkalt nevrotransmitter, et spesialisert molekyl som hjelper impulsene å gå fra en nervecelle til den neste. Serotoninproduksjonen avtar i den mørke årstiden. Man antar at serotonin er viktig for regulering av kroppstemperatur, humør, søvn, oppkast, seksualitet og appetitt. Lave mengder av serotonin kan være årsaken til blant annet klinisk depresjon, migrene, tinnitus, fibromyalgi, bipolar lidelse, tvangslidelser og angstlidelser.

Kilde:
1. ”Sleep problems linked to suicide”, Bbc.co.uk/Health
2. World Psychiatric Association , Wpanet.org
3. University of Michigan, Umich.edu.
4. Wikipedia.no