Ifølge en norsk studie sover mødre med flere barn bedre enn førstegangsmødre.

42 nybakte mødre deltok i undersøkelsen ved Stavanger Universitetssykehus. Alle ble utstyrt med hver sin elektroniske måler og søvndagbok for å registrere hvor mye de sov, samt hvor ofte de våknet i løpet av en natt.

Det viste seg at de som hadde flere barn sov bedre enn de som var mødre for første gang.

Lav søvneffektivitet

Regnet etter antall timer sov alle kvinnene likt. Førstegangsmødrene sov faktisk litt mer. Men regnet etter kvalitet så man at førstegangsmødrene sov mye dårligere. De var oftere og mer våkne, og slumret lengre om morgenen. I gjennomsnitt lå førstegangsmødrene nesten én time lenger til sengs enn de som hadde flere barn. Det kan blant annet skyldes at kvinner med flere barn står opp for å være med de eldre barna i morgentimene.

Like mye søvn fordelt på flere timer til sengs, betyr lav søvneffektivitet. Dette har stor betydning for hvor opplagt man føler seg neste dag. Ifølge Signe Dørheim, forskeren bak resultatene, bør man sove minst 85 prosent av tiden man ligger i sengen, helst over 90.

Depresjon skyldes ikke nødvendigvis lite søvn

Undersøkelsen var en del av Dørheims doktorgrad i psykiatri. Formålet med studien var å kartlegge omfanget av fødselsdepresjon.

Fra oktober 2005 til september 2006 ble alle fødende kvinner ved Stavanger Universitetssykehus invitert til å delta i undersøkelsen. Dørheim valgte ut 21 kvinner som viste tegn på fødselsdepresjon og 21 kvinner som ikke var deprimerte. I første omgang måtte de fylle ut et spørreskjema. Da babyen var ni uker gammel ble mødrene utstyrt med hver sin søvndagbok og en elektronisk brikke som målte hvor mye søvn de faktisk fikk.

– Mange forskere mener det er en sammenheng mellom fødselsdepresjon og dårlig søvn. At depresjon egentlig skyldes at kvinnen er utslitt, sier Dørheim til klikk.no.

Ifølge svarene fra spørreskjemaet sov de deprimerte kvinnene mindre enn de som ikke var deprimert. Men målingene og dagbøkene viste noe annet. Her så man at de sov like mye. Likevel følte de deprimerte kvinnene seg trøttere på dagtid enn de som ikke var deprimerte.

– Det kan tyde på at det er depresjonen, og ikke for lite søvn, som gjør at disse mødrene føler seg trøttere og slitne, sier Dørheim.

Det kan være andre årsaker til depresjonen, for eksempel noe i parforholdet, i familien eller vanskelige omgivelser. Man kan ikke automatisk skylde på søvnen, mener Dørheim. Hun utelukker likevel ikke for at noen kvinner er mer sårbare enn andre for den nedsatte søvnkvaliteten etter fødsel.

– Småbarnsmødre sover dårligere enn andre, og det er det ofte ikke noe å gjøre med. Man må bare passe på å ikke se seg blind på søvnen, sier hun.

Kilde: ”Flere barn, bedre søvn”, Klikk.no