90 minutter med søvn på dagtid forbedrer minnet, viser forskning.

Langvarige minner varer i mange år, og noen forsvinner aldri. Hjernen deler slike minner inn i to ulike varianter.

- Minner om hva: for eksempel hva som skjedde i går eller hva du husker fra en artikkel du leste i går - Minner om hvordan: for eksempel hvordan du leser tysk, hvordan du kjører bil eller hvordan du spiller piano.

Studien

En gruppe forskere har undersøkt hvordan en 90 minutters lur på dagtid får hjernen til å raskere lagre ny lærdom.

I studien ble deltagerne delt inn i ulike grupper. Alle lærte en motorisk aktivitet, der de skulle legge tommelen mot én av fingrene i en bestemt rekkefølge. Ved å observere deltagernes evne til å utføre oppgaven raskt og i riktig rekkefølge, kunne forskerne studere hvordan-aspektet ved minnet.

I første runde fikk den ene gruppen sove 90 minutter etter å ha lært seg tommelfingeroppgaven. Den andre gruppen måtte holde seg våkne.

Da de ble testet senere på kvelden viste gruppen som hadde tatt seg en blund stor forbedring, i motsetning til gruppen som hadde holdt seg våken.

Etter en natt søvn var imidlertid begge gruppene på samme nivå.

Hjernens lagring kan bli avbrutt

Tidligere forskning viser at hjernens lagring av ny lærdom kan bli avbrutt innen seks til åtte timer etter tilegnelsen. Hvis du for eksempel øver på to forskjellige ting etter hverandre, er det ikke sikkert at hjernen klarer å lagre det første du trente på.

Dette så forskerne nærmere på i neste fase av studien. En tredje gruppe lærte seg en ny fingersekvens to timer etter at de hadde øvd på den første.

Ettersom den andre oppgaven ble påbegynt i starten av den 6-8 timers perioden der hjernen lagrer minner, forstyrret den læringens befestning. Deltagerne viste ingen bedring da de utførte oppgaven, verken om kvelden eller morgenen etter.

En fjerde gruppe fikk sove 90 minutter mellom øvingen på den første og den andre fingersekvensen. De viste ikke mye bedring da de ble testet senere om kvelden, men neste morgen var det en markert forbedring. Det var som om det ikke hadde vært en forstyrrelse i det hele tatt.

– Denne delen av studien viser for første gang hvordan søvn på dagtid kan forkorte tiden det tar hvordan-minner å bli immune mot forstyrrelser og glemsel, sier én av professorene bak studien, Avi Karni ved Center for Brain and Behaviour Research ved University of Haifa.

Ukjent mekanisme

Forskerne vet ikke hvilken mekanisme som gjør at en lur får langvarige minner til å feste seg raskere. De ser likevel ikke bort i fra at man i fremtiden kan finne metoder som kunstig stimulerer en rask lagring av minner.

Kilder:
1. ”Middagslur får fart på læring”, forskning.no
2. ”Want to improve your memory? Take an afternoon siesta”, media.haifa.ac.il
3. M. Korman, J. Doyon, J. Doljansky, et al, Daytime sleep condenses the time course of motor memory consolidation, Nature Neuroscience; vol. 10, pp.1206 - 1213