Ordtaket om ”å sove på det” er ikke helt bak mål, skal vi tro ny forskning.

Undersøkelser viser at søvn forbedrer vår evne til å finne kreative løsninger på nye problemer med 40 prosent. Også hjernekapasiteten oppgraderes mens vi sover.

REM

Disse forbedringene skjer under REM-søvnen (Rapid Eye Movement) som starter etter ca. halvannen time. Hjernebølgene er nesten de samme som når man er våken, men alle kroppens muskler er fullstendig avslappet. Som navnet tilsier, så beveger øynene seg raskt. Mange opplever også å drømme mye under denne delen av søvnen.

Hittil har forskere kun antatt at REM-søvnen har betydning for læring og hukommelse. Det er først nå at de har lykkes i å sammenligne REM-søvnen med de andre søvnfasene.

Påvirker ikke hukommelsen

I denne studien ble testpersonene delt inn i tre grupper. De fikk henholdsvis lov til å ta en kort lur, sove uten å nå REM-søvn, og å sove gjennom hele REM-fasen.

Hver gruppe tok to tester, om morgen og kveld. Det viste seg at hukommelsen var like god om morgenen og kvelden hos alle de tre gruppene.

Markant forskjell i kreativ test

I den kreative testen så imidlertid forskerne stor forskjell. Deltagerne i REM-søvn gruppen viste stor forbedring om ettermiddagen, i motsetning til de andre to gruppene.

Den kreative testen var en såkalt Remote Associates Test (Rat). Deltagerne fikk høre tre ord, for eksempel ”cookie”, ”heart” og ”sixteen”. Deretter ble de bedt om å finne et fjerde ord som henger sammen med alle de tre ordene. I dette tilfellet er det ordet ”sweet” man er ute etter.

Gjelder kun nye problemer

Resultatet fra Rat-testen viser at REM-søvn forbedrer evnen til å finne kreative løsninger med 40 prosent. Dette gjelder kun for problemer som man nettopp har støtt på.

– Vi har funnet ut at hvis man arbeider mye med å finne kreative løsninger på et problem, så vil tiden i seg selv trolig bringe dem til deg. Men når det gjelder nye problemer, så er det bare REM-søvnen som kan øke kreativiteten for deg, forteller Sara Mednick, førsteamanuensis i psykiatri på UC San Diego.

Nøkkelen til kreativitet

Forskergruppen kan ikke gi en sikker forklaring på hvorfor REM-søvn har denne virkningen på problemløsning. Men det ser ut til at denne søvnfasen påvirker signalstoffer som får hjernen til å skape nye forbindelser mellom løsrevne ideer – et fenomen som anses for å være nøkkelen til kreativitet.

Kilder:
1. REM-søvn løser problemene, forskning.no
2. D.J. Cai, S.A. Mednick, E.M. Harrison, et. al, REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks, PNAS; vol. 106 (25), pp. 10130-10134