Å sove ekstra lenge etter perioder med for lite søvn, kan ikke veie opp for søvnmangelen, viser ny studie.

Etter en travel uke med altfor lite søvn, er det godt å sove noen timer ekstra i helgene. Dette er trolig et kjent mønster for mange.

En studie utført ved Brigham and Women’s Hospital i Boston viser at slike søvnskippertak ikke hjelper mot langvarig søvnmangel.

Forskerne fant ut at kronisk søvnmangel går utover vår oppmerksomhet og reaksjonstid.

Studien

Ni unge personer deltok i studien. De måtte være våkne i 33 timer før de kunne sove i ti timer. Det tilsvarer omkring 5,6 timer søvn i døgnet. Hvor mye søvn man trenger er individuelt, men vanligvis anbefales det 7-8 timer per natt.

Dette døgnprogrammet ble fulgt i tre uker. Mot slutten av undersøkelsen ble det konstatert at deltagerne led av kronisk søvnmangel.

I tillegg til testgruppen, var det en kontrollgruppe. Den bestod av åtte unge mennesker som sov normalt og som ikke led av søvnmangel.

Begge gruppene måtte jevnlig utføre tester som målte deres oppmerksomhet og reaksjonstid.

De to gruppene gjorde det relativt likt da de ble testet to timer etter at de hadde våknet. Men da de ble testet 30 timer etter oppvåkning så forskerne en markant forskjell. Reaksjonstiden var ti ganger lengre blant de med søvnmangel sammenlignet med kontrollgruppen.

Dette tyder på at desto lenger man er våken, desto kraftigere er effekten av søvntapet.

Videre så forskerne at testgruppen gjorde det dårligere for hver uke som gikk. I den tredje uken var resultatet dårlig allerede to timer etter oppvåkning.

Verst om natten

Det viste seg at konsekvensene av kronisk søvnmangel i tillegg var ekstra tydelige om natten.

Resultatene har stor betydning for nattearbeidere, og støttes av tidligere studier som viser at helsepersonell gjør flere feil om natten, spesielt hvis de har sovet for lite.

Stabil søvn

Ståle Pallesen som er professor ved Universitetet i Bergen, samt tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer, synes de nye resultatene er svært interessante.

– Studien viser at det søvnmønsteret mange har, med for lite søvn i ukedagene og mer i helgene, kan få oss til å tro at vi får nok søvn fordi vi tilsynelatende fungerer bra. Men kroppen kan rett og slett ikke lures til å hente seg inn på denne måten, sier han.

Hans råd er å få seg et stabilt søvnmønster.

– Sørg for å få tilstrekkelig med søvn om natten, og sov omtrent like mye hver natt.

Kilde
1. Forskning.no
2. Health.com