Spørsmål: Jeg bruker av og til Imovane 7,5 mg om kvelden for å sove. Kan jeg da kjøre bil neste dag eller sitter denne sovemedisinen i kroppen? Jeg ser at pakken er merket med rød trekant.

Svar: Om lag 14 prosent av dødsulykkene skyldes at bilføreren har sovnet. Det er en av grunnene til at det, i følge Vegtrafikkloven, er forbudt å kjøre bil hvis man er trøtt eller uoppmerksom. Man må derfor la bilen stå hvis man er påvirket av medikamenter som nedsetter våkenheten eller reaksjonsevnen. Eksempler er sovemidler, beroligende medikamenter eller sterke smertestillende medisiner, såkalte B-preparater.

Helsedirektoratet publiserte i september 2011 «Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker». I retningslinjene er det angitt hvilke doser av hver enkelt vanedannende medikament som er forenlige med å besitte førerkort. Det er spesielt risikabelt hvis en bilfører bruke to eller flere preparater som nedsetter oppmerksomheten.

Dersom en pasient i en avgrenset periode bruker medisiner i høyere doser enn det som angitt i disse retningslinjene, er legen pålagt å muntlig informere pasienten om at vedkommende ikke fyller helsekravene til førerkort. Legen skal notere i pasientjournalen at slik melding er gitt. Pasienten er da juridisk forpliktet til å ikke kjøre bil. Hvis medisinbruken antas å ha vart eller vil vare i mer enn 6 måneder, plikter legen å sende melding til Fylkesmannen.

Hvis du kun bruker Imovane 7,5 mg om kvelden, kan du normalt kjøre bil neste dag. Dersom du i tillegg bruker andre medikamenter som kan påvirke din oppmerksomhet, for eksempel Paralgin forte, vil det kun unntaksvis bli gitt dispensasjon for å føre bil.

Det finnes et sovemiddel som ikke påvirker våkenheten den påfølgende morgenen. Legemiddelet inneholder kroppens søvnhormon melatonin, og heter Circadin. Middelet er godkjent til bruk hos personer som er 55 år eller eldre.