Spørsmål: Jeg husker aldri noe av det jeg har drømt. Hva skyldes det, og hva er da hensikten med å drømme?

Svar: Alle mennesker har en rekke drømmer hver natt, men husker oftest lite eller ingenting av dem. Drømmesøvnen utgjør cirka 20 prosent av tiden vi sover.

Det er ulike teorier om hvorfor vi drømmer. Ifølge psykoanalytikeren Sigmund Freud er drømmer "... forkledde oppfyllelser av fortrengte ønsker" ofte drevet av aggressive og seksuelle instinkter som er undertrykt fra vår bevisste oppmerksomhet. En annen teori som ble framsatt av to amerikanske professorer i 1977 er at under drøm blir deler av hjernen (det limbiske system) som er ansvarlig for vårt følelsesliv aktivert. Drømmer er et forsøk på å finne mening i dette kaoset av signaler. En tredje teori er at drømmer er et hjernens måte å rydde opp i og sortere informasjon som vi har mottatt i løpet av gårsdagen. I perioder hvor vi tilegner oss ny kunnskap drømmer vi derfor mer. Barn har derfor lengre og flere drømmer enn voksne.

Man har normalt en rekke drømmer hver natt, men det er vanligvis kun den siste drømmen før man våkner som man kan huske. Det skyldes at drømmer lagres i kortidsminnet. Det har begrenset kapasitet. Drømmene blir derfor fort glemt når man våkner og nye inntrykk tar drømmenes plass i kortidssminnet. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med drømmene dine, vil jeg anbefale deg å tenke over nattens opplevelser umiddelbart etter at du har våknet. Da får de et bedre feste i din beviste hukommelse slik at du kan hente dem fram igjen senere på dagen.

Iblant har man drømmer som man ønsker skal vedvare enten fordi de er så trivelige, eller fordi man er spent på hvordan de ender. Man lykkes som regel ikke å gjenoppta drømmen selv om man sovner igjen. Hvis du ønsker å forsøke, er det viktig å ikke fortrenge drømmen fra kortidsminnet. Begrens derfor alle nye inntrykk når du våkner. Ikke se deg rundt. Ligg i stedet rolig i samme posisjon og lukk øynene. Hvis du ikke finner tilbake til drømmen, er et alternativ å skrive den ned og lage fortsettelsen slik du ønsker den skulle ha vært.