Fakta

Fakta om hodepine
 • Cirka en million nordmenn lider av hodepine
 • Halvparten av disse har migrene
 • 1/3 oppsøker lege for plagene

Migrene:
 • den mest utbredte nevrologiske lidelsen
 • nest vanligste formen for hodepine
 • rammer kvinner 2-3 ganger oftere enn menn
 • debuterer oftest i 20-årsalderen
 • pasientene har anfall gjennomsnittlig 1-3 ganger per måned
 • anfallene varer vanligst mellom 12 og 48 timer
 • 90% opplever svimmelhet, oppkast, lyd- og lysømfintlighet
 • 15% har migrene med aura (synsforstyrrelser)

Spenningshodepine:
 • den mest vanlige formen for hodepine
 • kan skyldes stramming av musker i nakke og utenpå hodet
 • oppstår ofte i stressfylte og krevende perioder
 • føles ofte som et stramt bånd rundt hodet

Klasehodepine:
 • kjennetegnes av flere anfall etter hverandre i perioder
 • 1-4 anfall døgnet i perioder på 1-3 måneder
 • anfall varer mellom 20 minutter og 2 timer
 • årsaken er ukjent
 • vanligst hos menn mellom 20 og 40 år
 • sterke smerter i tinning og øyehule på én side av hodet

Cervikogen hodepine:
 • smertene oppstår på grunn av uheldige nakkebevegelser eller feil sovestilling med nakken
 • kan oppstå på grunn av nakkesleng
 • smertene stråler fra nakke, over hodet og frem i øynene, der smerten er sterkest
Fakta om psykiatri:
 • 30-50 prosent av befolkningen har psykiske problemer i løpet av livet
 • 20-30 prosent av voksne har hatt dette det siste året
 • 10-20 prosent av barn i algersgruppen 4-10 år har psykiske plager
 • Kvinner rammes noe hyppigere enn menn

De vanligste psykiske lidelsene er:
 • angst
 • depresjon
 • misbruk av alkohol og narkotika
 • psykosomatiske plager

Alvorlige, men sjeldnere psykiske sykdommer er:
 • Schizofreni
 • Manisk-depressive lidelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Disse sykdommene rammer til sammen 1-2 prosent av befolkningen
Fakta om svangerskap og fødsel
 • Hvert år blir det født omkring 60.000 barn i Norge.
 • Det fødes noen få flere gutter enn jenter.
 • Cirka 14 prosent blir forløst med keisersnitt, 6 prosent med sugekopp og 3 prosent med tang.
 • 4 prosent er setefødsler.
 • 1.8 prosent av fødslene er tvillinger.
 • To av tre fødende er i aldersgruppen 25 – 34 år

Kilde: Medisinsk fødselsregister

Fakta om tobakk og røyking:
 • Omlag 25% av befolkningen mellom 16 og 74 år røyker daglig.
 • Ytterligere 11% røyker av og til.
 • Det er flest røykere i alderen 35-54 år.
 • I 1973 røykte flere menn enn kvinner. Nå er kjønnsfordelingen ganske lik.
 • Årlig dør 6700 norske menn og kvinner som følge av røyking.
 • Menn som dør av røyking mellom 40 og 70 år taper i gjennomsnitt 14 leveår. Kvinner mister 20 leveår.
 • De fleste dør av hjerte-karsykdommer. Fære dør av lungekreft.
 • Åtte av ti røykere har prøvd å slutte.
 • Vanligste røykesluttmetode er skifte til snus. Nikotintyggegummi og –plaster er også mye brukt.
Fakta om idrettsmedisin:
 • Utgjør 10-20% av alle personskader
 • Flest idrettskader skjer ved fotball og håndball
 • Disse idrettene forårsaker henholdsvis 33% og 12% av alle idrettsskader
 • Dette må ses i lys av disse idrettene også er de mest populære
 • Fotball, håndball og alpin har en stor andel de alvorligest skadene
 • De vanligste skadetypene er brist i muskler, avrevne sener og slitasjeskader
Fakta om skader og ulykker:
 • Ulykker og skader forårsaker over 80.000 innleggelser i sykehus per år
 • Det er 11 prosent av alle innleggelser
 • I tillegg kommer skader som behandles uten innleggelse eller som ikke blir behandlet av helsevesenet
 • Mest utsatt er barn og unge mellom 10 og 20 år
 • Menn blir oftere skadet enn kvinner
 • Skadene inntreffer oftest hjemme. Deretter på skole- eller ved fritidsaktiviteter
 • De vanligste skadene er sår (24%) og brudd (22%)
 • I gjennomsnitt dør 17 barn i trafikken og 7 barn ved drukning per år.
Fakta om overvekt:
 • Omlag 12 prosent av befolkningen i aldersgruppen 40-45 lider av fedme (KMI som er 30 eller mer).
 • 10-20 prosent av barn og unge mellom 8 og 16 år er overvektige.
 • Stadig flere barn er overvektige ved fødselen.
 • Den økte overvekten skyldes først og fremst mindre fysisk aktivitet uten at kaloriinntaket er redusert.
 • Lett tilgang på energitette matvarer (som brus, chips, godteri, pizza og annen ferdigmat) spiller også en rolle.
Type 2:
 • Vanligst hos voksne og eldre.
 • Skyldes utilstrekkelig effekt av insulin.
 • Gir ofte lite symptomer, men noen kan føle seg trette, uopplagte, initiativløse og deprimerte.
 • Kjennetegnes av høyt blodsukker og høyt insulinnivå i blodet.
 • Omkring 100.000 nordmenn er rammet.
 • Årsak: Arvelige egenskaper, overvekt og manglende fysisk aktivitet.
 • Behandling: Kosthold, vektreduksjon og medisiner.
 • Kan svekke blodårene, hjertet, øynene, nervesystemet og nyrene.
Type 1:
 • Oppstår som regel i barne- og ungdomsår.
 • Skyldes mangel på insulin.
 • Oppdages ved økt tørste og stor urinproduksjon med høyt innhold av sukker.
 • Omkring 25.000 personer har sykdommen idag, og det tilkommer 250 nye tilfeller pr år.
 • Årsak: Kombinasjon av arv og miljømessige faktorer.
 • Behandling: Tilførsel av hormonet insulin gjennom sprøyter eller insulinpumpe.
 • Viktig med godt regulert kosthold.
 • Kan svekke blodårene, hjertet, øynene, nervesystemet og nyrene.
Fakta om barnepsykiatri:
 • Mellom 10 og 20 prosent av alle barn i alderen mellom fire og ti år har psykiske problemer.
 • Mellom fire og sju prosent har så store plager at de trenger behandling.
 • I aldersgruppen opp til tolv år er de hyppigste problemene atferdsforstyrrelser, hyperaktivitet og konsentrasjonssvikt (ADHD), angst og depresjon.
Fakta om ADHD
 • Forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
 • Årsak: Medfødte arvelige egenskaper.
 • Dette fører til redusert effekt av signalstoffet dopamin i hjernen.
 • Kjennetegn: Konsentrasjonsproblemer, uro og impulsivitet.
 • Kan gi innlæringsvansker og mangelfull utdannelse til tross for gode evner.
 • 4% av barn og ungdom i skolealder har ADHD (cirka 35.000 personer i Norge).
 • Mer enn halvparten beholder sykdommen i voksen alder.
 • Behandles med medisiner og ulike pedagogiske tiltak. En kombinasjon er mest effektiv.
 • Ritalin og Concerta er de mest brukte medisinene.
 • Forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom.
 • Varig nedsatt lungefunksjon på grunn av forsnevring i luftveiene.
 • Kjennetegn: Åndenød ved anstrengelse, hosting, piping i brystet og slimproduksjon.
 • Årsak: Sigarettrøyk og/eller industriforurensing (95% av alle KOLS-pasienter er røykere).
 • Forekomst: 200.000 personer i Norge har utviklet KOLS. Sterkt økende andel blant eldre og blant kvinner.
 • Behandling: Kort- og langtidsvirkende medisiner for å utvide brokiene. Kortison som forebyggende.
 • Forebygging: Røykestopp. Tobakksforebyggende arbeid i skolen.
Fakta om astma:
 • Kronisk sykdom i luftveiene som gir tung pust og/eller hoste.
 • Utløses oftest av allergi, infeksjoner, tobakksrøyk, forurensing, kulde eller fysisk aktivitet.
 • Mellom 4 og 10% av norske barn og 8% av voksne har astma.
 • Forekomsten er doblet siste 20 år.
 • Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte barn mot passiv røyking.
 • Hvis foreldre eller søsken har astma eller allergi, bør barnet helst unngå pelskledde dyr og fugler.
 • Det viktigste medikamentet i behandlingen av astma er kortison som betennelsen i luftveiene.
Fakta om allergi:
 • Forekomsten av allergi er doblet siste 30 år muligens som følge av endret inneklima.
 • Nå er 10-25% av befolkningen er plaget i perioder.
 • Tilstanden oppstår hos 80 prosent i barn- og ungdomsårene.
 • Arv er viktig for utvikling av allergi. Det er 60-80% risiko for å få allergi hvis begge foreldre er allergikere.
 • De vanligste symptomene kløe, tett nese, hoste, pustebesvær eller utslett.
 • Ofte nok er forebyggende tiltak tilstrekkelig ved beskjedne symptomer. Ellers brukes medikamenter som kortison og antihistaminer.
Fakta om alternativ behandling:
 • 310.000 nordmenn benytter årlig alternative behandlere.
 • 2 av 3 nordmenn kan tenke seg å benytte alternativ behandling.
 • Mest benyttet er homøopat, fotsoneterapeut, healer og kinesiolog.
 • De vanligste plagene man oppsøker hjelp for er ryggsmerter (isjias), nakkeproblemer, hodepine, migrene, revmatiske smerter og leddgikt.
 • Benyttes oftere av kvinner enn av menn.
 • Bruken øker mest i de eldste aldersgruppene (over 45år).
 • Personer som har vært syke lenge forsøker oftest alternativ behandling.
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg