Fakta om allergi:

  • Forekomsten av allergi er doblet siste 30 år muligens som følge av endret inneklima.
  • Nå er 10-25% av befolkningen er plaget i perioder.
  • Tilstanden oppstår hos 80 prosent i barn- og ungdomsårene.
  • Arv er viktig for utvikling av allergi. Det er 60-80% risiko for å få allergi hvis begge foreldre er allergikere.
  • De vanligste symptomene kløe, tett nese, hoste, pustebesvær eller utslett.
  • Ofte nok er forebyggende tiltak tilstrekkelig ved beskjedne symptomer. Ellers brukes medikamenter som kortison og antihistaminer.