Fakta om astma:

  • Kronisk sykdom i luftveiene som gir tung pust og/eller hoste.
  • Utløses oftest av allergi, infeksjoner, tobakksrøyk, forurensing, kulde eller fysisk aktivitet.
  • Mellom 4 og 10% av norske barn og 8% av voksne har astma.
  • Forekomsten er doblet siste 20 år.
  • Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte barn mot passiv røyking.
  • Hvis foreldre eller søsken har astma eller allergi, bør barnet helst unngå pelskledde dyr og fugler.
  • Det viktigste medikamentet i behandlingen av astma er kortison som betennelsen i luftveiene.