• Forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom.
  • Varig nedsatt lungefunksjon på grunn av forsnevring i luftveiene.
  • Kjennetegn: Åndenød ved anstrengelse, hosting, piping i brystet og slimproduksjon.
  • Årsak: Sigarettrøyk og/eller industriforurensing (95% av alle KOLS-pasienter er røykere).
  • Forekomst: 200.000 personer i Norge har utviklet KOLS. Sterkt økende andel blant eldre og blant kvinner.
  • Behandling: Kort- og langtidsvirkende medisiner for å utvide brokiene. Kortison som forebyggende.
  • Forebygging: Røykestopp. Tobakksforebyggende arbeid i skolen.