Fakta om ADHD

  • Forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Årsak: Medfødte arvelige egenskaper.
  • Dette fører til redusert effekt av signalstoffet dopamin i hjernen.
  • Kjennetegn: Konsentrasjonsproblemer, uro og impulsivitet.
  • Kan gi innlæringsvansker og mangelfull utdannelse til tross for gode evner.
  • 4% av barn og ungdom i skolealder har ADHD (cirka 35.000 personer i Norge).
  • Mer enn halvparten beholder sykdommen i voksen alder.
  • Behandles med medisiner og ulike pedagogiske tiltak. En kombinasjon er mest effektiv.
  • Ritalin og Concerta er de mest brukte medisinene.