Fakta om barnepsykiatri:
  • Mellom 10 og 20 prosent av alle barn i alderen mellom fire og ti år har psykiske problemer.
  • Mellom fire og sju prosent har så store plager at de trenger behandling.
  • I aldersgruppen opp til tolv år er de hyppigste problemene atferdsforstyrrelser, hyperaktivitet og konsentrasjonssvikt (ADHD), angst og depresjon.