Type 1:
  • Oppstår som regel i barne- og ungdomsår.
  • Skyldes mangel på insulin.
  • Oppdages ved økt tørste og stor urinproduksjon med høyt innhold av sukker.
  • Omkring 25.000 personer har sykdommen idag, og det tilkommer 250 nye tilfeller pr år.
  • Årsak: Kombinasjon av arv og miljømessige faktorer.
  • Behandling: Tilførsel av hormonet insulin gjennom sprøyter eller insulinpumpe.
  • Viktig med godt regulert kosthold.
  • Kan svekke blodårene, hjertet, øynene, nervesystemet og nyrene.