Fakta om skader og ulykker:


  • Ulykker og skader forårsaker over 80.000 innleggelser i sykehus per år
  • Det er 11 prosent av alle innleggelser
  • I tillegg kommer skader som behandles uten innleggelse eller som ikke blir behandlet av helsevesenet
  • Mest utsatt er barn og unge mellom 10 og 20 år
  • Menn blir oftere skadet enn kvinner
  • Skadene inntreffer oftest hjemme. Deretter på skole- eller ved fritidsaktiviteter
  • De vanligste skadene er sår (24%) og brudd (22%)
  • I gjennomsnitt dør 17 barn i trafikken og 7 barn ved drukning per år.