Fakta om idrettsmedisin:


  • Utgjør 10-20% av alle personskader
  • Flest idrettskader skjer ved fotball og håndball
  • Disse idrettene forårsaker henholdsvis 33% og 12% av alle idrettsskader
  • Dette må ses i lys av disse idrettene også er de mest populære
  • Fotball, håndball og alpin har en stor andel de alvorligest skadene
  • De vanligste skadetypene er brist i muskler, avrevne sener og slitasjeskader