Fakta om tobakk og røyking:


  • Omlag 25% av befolkningen mellom 16 og 74 år røyker daglig.
  • Ytterligere 11% røyker av og til.
  • Det er flest røykere i alderen 35-54 år.
  • I 1973 røykte flere menn enn kvinner. Nå er kjønnsfordelingen ganske lik.
  • Årlig dør 6700 norske menn og kvinner som følge av røyking.
  • Menn som dør av røyking mellom 40 og 70 år taper i gjennomsnitt 14 leveår. Kvinner mister 20 leveår.
  • De fleste dør av hjerte-karsykdommer. Fære dør av lungekreft.
  • Åtte av ti røykere har prøvd å slutte.
  • Vanligste røykesluttmetode er skifte til snus. Nikotintyggegummi og –plaster er også mye brukt.