Fakta om svangerskap og fødsel
  • Hvert år blir det født omkring 60.000 barn i Norge.
  • Det fødes noen få flere gutter enn jenter.
  • Cirka 14 prosent blir forløst med keisersnitt, 6 prosent med sugekopp og 3 prosent med tang.
  • 4 prosent er setefødsler.
  • 1.8 prosent av fødslene er tvillinger.
  • To av tre fødende er i aldersgruppen 25 – 34 år

Kilde: Medisinsk fødselsregister