Fakta om psykiatri:
 • 30-50 prosent av befolkningen har psykiske problemer i løpet av livet
 • 20-30 prosent av voksne har hatt dette det siste året
 • 10-20 prosent av barn i algersgruppen 4-10 år har psykiske plager
 • Kvinner rammes noe hyppigere enn menn

De vanligste psykiske lidelsene er:

 • angst
 • depresjon
 • misbruk av alkohol og narkotika
 • psykosomatiske plager

Alvorlige, men sjeldnere psykiske sykdommer er:

 • Schizofreni
 • Manisk-depressive lidelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Disse sykdommene rammer til sammen 1-2 prosent av befolkningen