Lene kom til meg på grunn av sin lille datter, Sofie. Hun er en søt og sjarmerende jente på ni måneder. Hun blir for tiden utredet ved sykehuset fordi hun var sent motorisk utviklet, foreldrene hadde problemer med å få mat i henne, og hennes språkutvikling var sterkt forsinket.

Lene var naturligvis opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for Sofie. Hun hadde lest om tegnspråket Tegn Til Tale (TTT) for en stund siden i avisen og spurte om jeg trodde det kunne være noe for datteren.

TTT er et forenklet tegnspråk som man bruker sammen med vanlig tale. Tanken med metoden er at barn husker og lærer lettere tegn som de ser enn ord de hører.## Barn som enten har problemer med å tilegne seg ord eller å uttale dem kan ha nytte av Tegn til Tale. Mange barn oppnår derved å kommunisere tidligere enn de ellers ville ha gjort. Dette gjør at de lærer mer og i yngre alder. De lærer også å snakke vanlig talespråk tidligere. Ved TTT kan man forebygge frustrasjon og aggresjon som barna kan slite med hvis de mangler språk og ingen forstår dem.

Jeg trodde absolutt at det var noe for Sofie. Jeg har hatt flere små pasienter som har hatt nytte av TTT og fortalte derfor til Lene at jeg syntes dette var midt i blinken for Sofie ettersom hun var forsinket språklig. Vi snakket også om at hun burde få prioritert i barnehageplass, og at det burde ordnes med støttepersonale for Sofie i barnehagen. Lene var lettet da hun gikk, og sa hun skulle melde seg og mannen på kurs for Tegn Til Tale. Jeg ha henne adresse til en pedagog som arrangerer slike kurs.

Dessverre er det mange steder i landet der det ikke finnes kurs for TTT. Da kan man tilegne seg metoden på egen hånd. Det finnes flere gode bøker om emnet. Man lærer seg tegnene som regel raskt ettersom de på en naturlig måte viser det man ønsker å uttrykke.

Jeg kan blant annet anbefale ”Ordboken” av Sigrun Nygaard Moriggi utgitt av Aschehoug forlag (ISBN 82-03-15260-0). Den er enkelt bygget opp og har flotte illustrasjoner.