Den siste tiden hadde Mariannes datter grått hver gang hun skulle i barnehagen.

Marianne var usikker på hvordan hun kunne hjelpe datteren sin. Den siste tiden hadde Thea grått sårt hver dag.

Hun hadde klaget over i vondt i magen og ville være hjemme fra barnehagen. Marianne trodde ikke det var noe i veien med magen for det var bare når Thea skulle kle på seg ytterklærne for å gå i barnehagen at hun nevnte magesmertene. Moren sa at hun vurderte å la Thea være hjemme en periode, ettersom hun var hjemmeværende for tiden.

Jeg spurte om Marianne hadde merket andre forandringer hos Thea den siste tiden. Hun sa at datteren spiste litt mindre, var generelt sutrete og gikk fortere i lås enn hun pleide. Men hun hadde ikke feber, smerter andre steder enn magen, vekten var stabil og hun hadde ingen problemer med å gå på do. Og ikke minst var hun fornøyd i helgene.

Lege Det knyter seg ofte i magen både hos store og små når livet er vanskelig, sa jeg. Har det skjedd noen endringer i tilværelsen hennes den siste tiden?

For ni måneder siden fikk Thea en lillebror, Jonatan. Jeg spurte hvordan hun likte å være storesøster.

Pasient Iblant kan hun være litt hardhendt med han, men ikke mer enn det som er normalt. Et av dagens høydepunkt er når vi tar Jonatan med inn i sengen til Thea om morgen. Det er veldig stas. Hun virker oppriktig glad i han. Dessuten er det først de par siste månedene at Thea har endret seg, fortalte Marianne.

Lege Føler du at dere snakker godt sammen? Tror du hun ville hun fortelle deg det hvis hun hadde opplevd noe leit?

Pasient Jeg er ikke sikker. Noen ganger forteller hun om små episoder i barnehagen. Men jeg vet jo ikke om det er noe hun holder inne med.

Lege Nei – det er ikke lett å vite. Barn kan tie om vonde opplevelser for å skåne foreldrene sine. Har du spurt direkte om det er noe som er dumt i barnehagen?

Mora hadde forsøkt det noen ganger når Thea klaget over magen, men da hadde hun bare snudd seg vekk. Jeg foreslo at hun gjorde et nytt forsøk en dag de to hadde god tid sammen. Om kvelden etter sang eller eventyr eller en annen stund preget av nærhet og tillit er også ofte en god anledning. Det var viktig at moren ikke ble synlig lei seg hvis Thea tok opp det som tynget. Marianne skulle naturligvis være lyttende og vise medfølelse, men samtidig er det bra for jenta å vite at mor tåler å høre sannheten.

Marianne fortalte at det for et par måneder siden kom en ny jente i barnehagen. Når hun hentet Thea om ettermiddagen, hadde hun lagt merke til at den nye jenta ofte lekte med Theas bestevenninne. Da ble Thea som regel holdt litt utenfor leken deres.

Lege Det er kanskje forklaringen på magesmertene og vegringen mot å gå i barnehagen. Jeg synes du skal forsøke å hjelpe Thea inn i leken igjen.

Pasient Det vil jeg gjerne, men man kan jo ikke styre hvem barn vil leke med.

Lege Nei, men dere kan kanskje hjelpe litt til. Kan du snakke med foreldrene til bestevenninnen og den nye jenta? Fornuftige foreldre vet at en dag kan det være deres barn som er utenfor og vil ønske å hjelpe Thea. Kan du invitere jentene eller et annet barn i barnehagen hjem til dere en dag? Lag gjerne noen avtaler om å gjensidige besøk slik at Thea føler seg mer populær. Mange barn trenger litt hjelp med dette. Se også på muligheten å dyrke fram et vennskap med andre barn i barnehagen.

Vi ble enige om at hun skulle prøve å snakke med Thea først. Deretter ville Marianne avgjøre hvilke tiltak som hun syntes det var riktig å iverksette.

Samtalen ble utviklet i samarbeid med spesialist i klinisk psykologi Marianne Skar.