Mennesker med Tourettes får ufrivillige rykk i musklene samtidig som de lager rare lyder.

Noen grynter eller kommer med bannord som de ikke greier å holde tilbake.

De lettere former som bare omfatter muskelrykninger kalles "tics".

Hvordan kan jeg finne ut om barnet har Tourette?

Hvis alle tegnene er til stede virker det dramatisk og skremmende. Det likner ikke på fantestreker, og du skjønner at det er noe som må tas på alvor.

Når barnet bare viser "tics" med nikke- og bukkebevegelser, kan det i første omgang se ut som om barnet gjør det med vilje, men etterhvert blir det klart for alle at det er ufrivillig.

Den mildeste formen med rykninger bare i øyemusklene kalles på folkemunne gjerne for "leamus" og bekymrer ingen.

Hvorfor får noen Tourettes syndrom?

Vi regner med både arv og miljø.

Det er godt kartlagt at Tourettes syndrom skyldes et arvelig anlegg og rammer flere gutter enn jenter.

Under stress øker plagene, i trygge omgivelser avtar de.

Er det noe jeg kan gjøre for å hindre at barnet får tourette?

Det arvelige anlegget er der, og det kan du ikke gjøre noe med.

Men du kan forsøke å finne ut hva som virker utløsende på rykningene og skjerme barnet mot det som forverrer.

Er Tourette noe å gå til legen med?

Ja, lurer du på om barnet har disse plagene bør du snakke med legen om det.

Jo før jo heller.

Hva gjør legen?

Legen spør om forhistorien og observerer rykningene som er karakteristiske.

Noe med Tourette har nytte av medisiner og legen kan prøve dette ut.

Hvordan går det med barn som har Tourette?

De fleste formene forsvinner før voksen alder, mens de omfattende kan fortsette over i voksenlivet. Erfaringene viser at de fleste med Tourette kan leve rimelig godt til tross for plagene.

Det finnes en egen forening for personer med Tourette:

Norsk Tourette Forening
Nettside: www.touretteforeningen.no (esktern lenke).
P.b. 4568 Nydalen
0404 Oslo
Telefon hovedkontor: 22 79 94 14 (onsdag kl. 13.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 12.00)
Servicetelefon: 406 40 933 (mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00)
E-post: post@touretteforeningen.no