Noen barn har en overdreven tendens til å gjøre de samme tingene om igjen og om igjen.

Hva menes med tvangstrekk hos barn?

Selv om de selv ønsker det, greier de ikke å holde opp lenge av gangen. I slike tilfelle sier vi at barna lider av tvangstrekk, eller har en tvangslidelse.

Noen ganger har ideer satt seg fast i hodet, for eksempel en overdreven frykt for sykdom, eller ideen om at en liten ting - som for eksempel å måtte bruke briller -skjemmer slik at det nesten ødelegger livet.

Hvordan finner jeg ut om barnet mitt lider av tvangstrekk?

Mange mennesker vil kjenne igjen en tendens til å gjenta enkelte handlinger, for eksempel er det mange som passer på ikke å tråkke på streker i fortauet.

I ungdomsårene er det ganske vanlig at noen har en renslighetstrang som virker overdreven på andre.

Men vi sier ikke at dette er et problem før det går ut over barnets vanlige gjøremål og blir en fastlåst ide.

Hvorfor får noen barn tvangslidelser?

Tendensen til å reagere med tvangstrekk kan være arvelig for noen.

Vi regner med at psykiske belastninger og dårlig selvfølelse utløser tvangstrekkene. Men det er ikke alltid lett å finne noen rimelig og psykologisk forklaring.

Er det noe jeg kan gjøre for å hindre at barnet mitt får tvangstrekk?

Ja, du kan også bruke tid på å lytte til barnets bekymring om at ett eller annet er feil, og berolige så godt du kan.

Litt tvangspreget dusjing i puberteten kan du ta med ro. Hjelp den unge til å få et avslappet forhold til at det overdriver enkelte gjøremål.

Du kan også hjelpe barnet ditt til å trene seg opp til å holde seg unna tvangstrekkene hvis de først har oppstått.

Er tvangstrekk noe å gå til legen med?

Ja, ofte tror barnet at det feiler noe kroppslig og det må selvsagt undersøkes. Samtidig kan du få råd om hvordan dere skal forholde dere og den unge kan få snakke med en utenfor familien.

Regelen er at et tvangstrekk skaper mye irritasjon innenfor familien slik at familien har en god del krangel bak seg. Da er det lettere for en utenforstående å ta opp problemet.

Hvordan finner legen ut om barnet har tvangstrekk?

Det finnes ingen prøver som kan taes. Legen må legge vekt på det dere forteller, for det er dere som kan forklare hvor omfattende problemet er.

Barnet vil noen ganger ønske å skjule problemet for omgivelsene, fordi det synes det er flaut, derfor må foreldrene også fortelle om trekkene.

Hva kan gjøres videre?

Sammen med legen kan dere finne fram til måter å øve opp selvkontroll.

For eksempel kan en lage seg egne "mottanker": Når vaskelysten for eksempel melder seg, hjalp det en gutt å tenke på bilmerker.

Legen kan også i noen tilfelle berolige slik at symptomene avtar.

Der tvangsidèene helt har tatt overhånd vil det være aktuelt å henvise til barnepsykiatrien. I de mest alvorlige tilfellene kan det være hjelp med medisiner som legen kan skrive ut.

Hvordan går det med barna med tvangstrekk?

Ofte går problemene over av seg selv etter en periode.

Trening av selvkontroll er det som til nå har gitt best resultater.

For noen vil tendensen til å få tvangstrekk når noe blir vanskelig ,bestå .Men de fleste lærer seg selv så godt å kjenne at de ved egen hjelp kan kontrollere symptomet.

Psykiatrisk behandling vil være en god hjelp til det for noen. Samtidig kan det være klokt å gjøre noe med det som er vanskelig utenom tvangstrekkene i den psykiatriske behandlingen.