Nesten en av tre ungdommer forteller at de en eller flere ganger har vurdert selvmord.

En av ti forteller også at de har forsøkt å skade seg selv. Ofte er det ingen som vet om disse handlingene.

Hvorfor prøver noen barn å begå selvmord?

Det er mange forskjellige grunner til at unge ønsker en forandring så desperat at de skader seg selv eller ønsker å dø.

De kan være sårbare av natur, de kan ha belastende forhold rundt seg og de utsettes for krenkende og vonde hendelser. Men noen ganger finner en ingen spesiell grunn.

Svært ofte er en selvmordshandling utløst av en eller annen form for tap, enten tap av en kjæreste, tap av andre du er glad i eller tap av selvaktelse. Barnet kan ha opplevd mobbing, har fått dårlige karakterer eller er redd for straff for en eller annen gal handling.

Unge som har en psykiatrisk sykdom eller som misbruker rusmidler er spesielt utsatt.

Er det noe jeg kan gjøre for å hindre at barnet mitt forsøker selvmord?

Det viktigste for å forebygge selvmord er å legge merke til faresignaler, som at et barn er svært fortvilet eller plutselig forandrer væremåte.

Noen blir ukonsentrerte, andre oppsøker livsfarlige situasjoner. Mange snakker om at de ikke ønsker å leve eller skriver om det, for eksempel i stiler. Prøv å ta problemene opp med den unge og vis at du bryr deg om han/henne.

Et selvmordsforsøk er ofte en impulsiv handling som ikke er nøye planlagt, og det er viktig å sørge for at medisiner og skytevåpen ikke flyter rundt, spesielt hvis noen har snakket om å skade seg. Det er feil å tro at de som truer med selvmord ikke forsøker.

En kan tro at selvmord bare rammer barn som har hatt en vond oppvekst. Men foreldre som har gitt barna sine en oppvekst som alle og enhver vil mene er god, kan allikevel oppleve at barna deres ønsker å skade seg selv eller begår selvmord.

Er selvmordsatferd noe å gå til legen med?

Man bør alltid søke hjelp når et barn eller en ungdom har skadet seg selv. Selv om handlingen skulle virke lite alvorlig eller veldig appellerende, er et selvmordsforsøk alltid et slags rop om hjelp.

Er du urolig for noen, søk hjelp. Det er nesten alltid bedre å bry seg enn å vente og se, selv om den det gjelder ikke vil at du skal si fra til noen om at han eller hun har selvmordstanker.

Hva kan gjøres videre?

Den unge og familien bør få tilbud om hjelp fra kvalifiserte psykologer eller psykiatere.

Også der en familie sitter igjen etter at en ungdom har tatt livet av seg, bør de be om profesjonell hjelp. Selv om de har mange gode venner som støtter dem, vil det oftest hjelpe å snakke med en som er trenet og som står utenfor.

Hvordan går det med de som forsøker selvmord?

De færreste av de som forsøker selvmord dør senere av selvmord. Men allikevel har de som gruppe en mye større sjanse for å dø unge enn andre, og derfor skal et forsøk alltid taes alvorlig.

I noen få tilfeller kan et selvmordsforsøk virke som en vekker og sette i gang forandringer som er til det gode. Men det er unntaket.