Et barn utsettes for seksuelle overgrep når det trekkes inn i seksuell aktivitet det selv ikke forstår følgende av, og som det er alt for umoden til å gi noe samtykke til. Dette skjer oftere enn en trodde før, og det medfører ofte skader i barnets følelsesmessige utvikling.

Hvilke symptomer gir seksuelle overgrep ?

Barna kan ha alle slags symptomer fra alvorlige atferdsforstyrrelser til ingen synlige symptomer. Ikke noe symptom alene er nok til å sette diagnosen seksuelt misbruk, men har barna en veldig seksualisert oppførsel, trekker det i retning av seksuelle overgrep. I noen få tilfelle kan endringer i kjønnsorganene tyde på seksuelt misbruk.

Utrente personer har ingen mulighet til å vurdere slike endringer og spesialister må inn i bildet. Men seksuelle overgrep etterlater oftest ingen kroppslige spor.

Hva kan øke risikoen for psykisk skade?

Seksuelle overgrep forekommer i alle miljøer, og utføres oftest av en barnet kjenner. Skjer det i familien, snakker vi om incest. Da påvirkes det naturlige forholdet mellom barn og pårørende. Skadene for barna er aller størst når overgrep skjer fra nære personer. Hvis det brukes vold eller trusler øker også skadene.

Kan skadevirkninger av seksuelle overgrep forebygges?

Det første som må skje er at overgrepene stoppes. Folk er på en helt annen måte enn tidligere blitt oppmerksom på seksuelle overgrep, og tenker raskere på det som en mulighet. Har du mistanke om at et barn du kjenner er utsatt for overgrep, er det fornuftig å søke hjelp hos barnevernet eller politiet. Selv om du senere skulle oppdage at mistanken din var uberettiget, er en slik mistanke så vond at en trenger råd. Synes du mistanken er så usikker at du kvier deg for å gå til en slik instans, kan du ta opp mistanken med legen din. Vurdering av en mistanke er vanskelig, og han kan søke råd videre hvis han er i villrede. Hvis mistanken er sterk, må den alltid taes opp med barnevern eller politi til slutt.

Det er viktig å ikke glemme å tenke på hvordan barnet har det etter at en mistanke har kommet opp. Da skjer det gjerne så mye dramatisk at selv trente personer glemmer å spørre seg om hva barnet oppfatter og tror foregår.

Hvordan finner legen ut om det foregår seksuelle overgrep?

Som regel må det en bred vurdering til fra flere yrkesgrupper med erfaring. Undersøkelse av ytre kjønnsorganer er bare en del, og det bør gjøres i egne sentra. Denne undersøkelsen er ikke smertefull. Noen må også snakke med barnet. Dette bør planlegges nøye. Men hvis barnet selv kommer inn på problemet, må du selvsagt ikke avvise, men lytte og la barnet forstå at du har oppfattet hva det sier.

Hva er behandlingen for seksuelle overgrep ?

Overgrep må opphøre, familien må få hjelp av barnevern, av psykologer eller av psykiatrien. Ofte må barnet få psykiatrisk behandling for egen del. Det må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle.

Hvordan går det med barn som har opplevet seksuelle overgrep ?

Til nå har nesten alt som blir skrevet handlet om skadevirkninger etter overgrep, som kan være store fra psykiatrisk sykdom til prostitusjon. Men ettersom en får mer kunnskap, viser det seg at mange kommer gjennom de vonde opplevelsene og greier seg godt etterpå.