Det kan lønne seg å være streng med barnas leggetid. En ny studie viser at barn og unge som legger seg etter midnatt har økt risiko for depresjon og selvmordstanker.

Forskere ved Columbine University i New York har analysert data fra 15 600 ungdommer. 13 prosent av dem hadde selvmordstanker. 7,3 prosent led av depresjon.

Alvorlige konsekvenser

Forskerne så på sammenhengen mellom foreldrenes regler om leggetid og forekomsten av depresjon og selvmordstanker hos tenåringen.

Det viste seg at de som la seg ved midnatt eller senere hadde 25 prosent større fare for å ha selvmordstanker og 20 prosent større risiko for depresjon, sammenlignet med de som la seg senest klokken 22.

For lite søvn kan også lede til:

- Uro på skolen

- Vansker med å tilegne ny kunnskap

- Flere konflikter med foreldrene

- Svekket vurderingsevne

Én av årsakene

Depresjon er én av de vanligste psykiske lidelsene blant barn og unge. Omkring 100 av de 650 ungdommene som henvises til barne- og ungdomsavdelingen ved Folloklinikken har denne diagnosen. Klinisk pedagog og familieterapeut Thorfinnur Gudmundsson er ikke i tvil om at søvn spiller en sentral rolle i ungdoms psykiske plager.

– Det er én av årsakene. Frarøves man én til to timer søvn over tid, går det utover den psykiske helsen, sier han.

Mange fristelser

Gudmundsson tror at ungdom bryr seg om leggetider og søvnvaner. De vet at de fungerer dårligere i hverdagen, hvis de ikke får nok søvn. Problemet er at de har så mange fristelser rundt seg som holder dem våkne.

– Når det er en tv-serie du følger med på eller hvis bruker dataspill, eller har mobiltelefonen på utover natten, er det vanskelig å stå imot. Ungdom trenger hjelp fra foreldre til dette. Men jeg tror også at foreldre trenger hjelp til å hjelpe sine barn, påpeker han.

Bjørn Bjorvatn, professor ved Universitetet i Bergen og spesialist på søvn og søvnsykdommer ved Bergen Søvnsenter, er ikke sikker på om de teknologiske fristelsene kan forklare alt.

–I disse årene skjer det en biologisk endring av døgnrytmen som medfører at det er lettere å være oppe om kvelden. Vi kan derfor ikke si med sikkerhet om tenåringene er på internett fordi de er våkne av biologiske grun ner eller om de forandrer sovemønster fordi de er på internett, sier han.

Helt åpenbart

Bjorvatn mener det er åpenbart at for lite søvn hos skoleungdom øker faren for psykiske plager.

–Hjernen må ha søvn for å kunne fungere optimalt. Søvn er viktig for å ta seg inn, for å fungere normalt. Får man for lite søvn blir man irritabel, sur og grinete. Over tid kan det lede til nedstemthet og depresjon. Det er ikke mer komplisert enn som så, mener han.

Kun forebygging

Bjorvatn behandler mange ungdommer med depresjon. Han mener at den psykiske plagen kan forsvinne ved kun å behandle søvnlidelsen.

– Men å legge seg tidlig er ikke nok i seg selv til å lege en depresjon. Er man først blitt syk, behøves behandling. Det undersøkelsen fra USA viser, er at depresjon til en viss grad kan forebygges, påpeker han.

Kilder:
1. ”Tidlig leggetid reduserer depresjon hos unge”, Dagensmedisin.no
2. ”Kan bli deprimert av for lite søvn”, Aftenposten.no