Fire av ti 14-15-åringer synes de er for tykke selv når de er normalvektige, melder Bufetat i sin brosjyre om spiseforstyrrelser. Halvparten av gutter mellom 12-19 år er misfornøyde med kroppen sin, og stadig yngre barn blir opptatt av slanking og kroppsideal.

TYNN = VELLYKKET?

I 14-15 års alderen har ungdom lavest selvfølelse og fokus på det slanke idealet er aller størst. I denne alderen forandrer også kroppen seg mest, samtidig som forhold til venner og det motsatte kjønn blir stadig viktigere og den generelle bevisstheten om omgivelsene og samfunnet blir sterkere. Personligheter i media blir viktige forbilder for barna, og det kan være vanskelig å skille mellom virkelighet og fantasi i medias framstilling av kjendiser og modeller.

PUBERTETEN

I puberteten forandrer kroppen seg både for gutter og jenter. Men der guttenes kropp fylles ut hovedsakelig av muskelmasse, får jentene mer fett på kroppen. Jenter legger på seg mellom 5-11 kilo i løpet av tenårene, og vekten består for det meste av ekstra fettlagre rundt lår og hofter som fungerer som reserver for fremtidige svangerskap og amming. Jenter kan fort oppfatte denne vektøkning som overvekt, og tro at de nå blir ”tykke” og må slanke seg.

Jenter og gutter skiller seg fra hverandre ved at jenter i større grad begynner å slanke seg før de er overvektige. Gutter som slanker seg har som regel vært overvektige tidligere og ofte har opplevd ubehagelige situasjoner rundt det, som for eksempel mobbing. Gutter og jenter slanker seg også med forskjellige mål for øyet. Jenter slanker seg gjerne for å bli ”tynn”, mens gutter har mer konkrete mål, som bedre helse, en bestemt kroppsfasong eller for å oppnå bestemte idrettsresultater.

RISIKOFAKTORER

Det er ikke alltid man kan peke på nøyaktig hvilke faktorer som utløser spiseforstyrrelser i barn og ungdom, men det er noen ungdommer som er ekstra utsatt enten på grunn av bakgrunn eller på grunn av miljøet de beveger seg i.

Barn som er perfeksjonistiske, engstelige og har stort kontrollbehov kan bruke mat som en måte å kontrollere kroppen på.

Barn som er aktive innen en idrett kan føle press i forhold til prestasjoner og fysisk form, og bruke mat som en reaksjon på dette enten ved å slanke seg eller ved å overspise og kaste opp.

Særlig jenter som kommer tidlig i puberteten kan få et vanskelig forhold til kroppen sin ettersom de ofte føler seg veldig alene om forandringene og gjerne får mye oppmerksomhet på grunn av måten kroppen deres forandrer seg på.

Vær på vakt dersom barna vil spise måltidene sine alene, eller plutselig får for seg at de for eksempel er vegetarianere eller ikke liker ditt og datt. Vær også oppmerksom dersom de bruker unormalt langt tid på toalettet. Typisk for barn med spiseforstyrrelser er at de enten isolerer seg fra vennene sine eller blir i overkant oppofrende. Overdreven fokus på kropp og trening bør naturligvis bli fulgt opp.

SNAKK OM SINNE

Sinne er sentralt ved spiseforstyrrelser, og barn med et problematisk forhold til mat har ofte opplevd at følelser som sinne og skuffelse ikke blir akseptert av omgivelsene. Særlig jenter kan føle at negative følelser ikke er ”lov”, og kan snu følelsen mot seg selv i stedet og tenke at hun er dum, stygg, tykk, etc. Mat kan i denne sammenhengen brukes til å døyve følelsene, eller som trøst.

Derfor er det viktig å snakke om sinne hjemme, og gi barnet rom for å være både sint og skuffet. Å tillate barna å være sinte er viktig spesielt for jenters utvikling og selvfølelse.

TIPS TIL FORELDRE

- Aldri snakk nedsettende om barnets vekt eller utseende

- Fortell og vis barnet ofte at du er glad i det – uansett vekt eller utseende, og ta ansvar for å styrke ditt barns selvbilde ved å gi det positive bekreftelser.

- Husk at din slanking eller ditt eget negative kroppsbilde kan påvirke barnet ditt. Slanker du deg, bør du holde det for deg selv.

- Vær kritisk til media, og begrens ditt barns forbruk av for eksempel ukeblader med manipulerte bilder av modeller og kjendiser.

- Ikke bruk mat som belønning – eller som trøst

Kilder:
Bufetat.no
Forskning.no
Nhi.no