Svært mange barn har på et eller annet tidspunkt fantasivenner som de prater med, leker med, og skylder på. Fantasivennen kan være en leke som er ”levende” for barnet, eller den kan være helt usynlig. Hvor mye denne fantasivennen deltar i dagliglivet varier fra barn til barn. Noen barn forlanger at det skal dekkes på bordet til Skybert, mens andre forlater ham på rommet når de skal spise middag, og lar ham ikke delta i daglige sysler.


Eldre forskning har antydet at slike imaginære venner kan tyde på dårlig sosial tilpasning eller mentale lidelser, men nyere studier viser at det motsatte er tilfelle.

HVILKE BARN FÅR FANTASIVENNER?

Forskere anslår at nesten 2/3 av alle barn utvikler fantasivenner. Først og fremst gjelder dette førstefødte og enebarn, men også andre barn finner glede i sine usynlige lekekamerater. Det er ingenting som tyder på at barn med fantasivenner er spesielt ensomme eller plagede.

De fleste usynlige venner melder seg når barnet er rundt 3-4 år gammelt, og forsvinner som regel igjen når barnet er mellom 7 og 10.

I tillegg til at fantasivennene kan anta forskjellige former, kan de også komme og gå i forskjellige situasjoner. Noen barn har også en hel gjeng med fantasivenner som har forskjellige roller. Noen er slemme, noen er snille, og noen er rampete.

FANTASIVENNER ER IKKE TEGN PÅ LIDELSE

Hvorfor fantasivennene oppstår, vet man ikke sikkert, men det er ikke nødvendigvis slik at barn som har fantasivenner er ensomme. For noen barn kan nok slike lekekamerater bøte på manglende venner i det virkelige livet, men for de aller fleste barn kommer de usynlige vennene i tillegg til vennene de allerede har i barnehagen eller på skolen.

Eldre teorier har antydet at å ha fantasivenner er et dårlig tegn. Kjente psykologer som Freud og Piaget mente at det var unormalt og usunt å finne opp lekekamerater. Nyere forskning viser imidlertid at det er svært vanlig å ha fantasivenner, og at barn med helt ulike personlighetstyper har dem. Det går med andre ord ikke an å si at barn som fantaserer på den måten har usunne personlighetstrekk, eller at imaginære venner er et tegn på en mental lidelse.

NYTTIGE FANTASIVENNER

Studier antyder faktisk det motsatte. Barn som utvikler imaginære venner og leker “late-som-leker”, viser seg å ha mer empati enn barn som ikke gjør det. Slike leker utvikler også evnene til å takle ulike sosiale situasjoner og konflikter, og styrker språket ettersom barn som leker med en usynlig venn må stå for begge sider av dialogen.

- “Late-som-leker” er nyttige for å stimulere kreativitet og fantasi

- Fantasivenner kan fungere som sjeleforsørgere som barna kan fortelle hemmeligheter til. Selv små barn har dilemmaer av så personlig art at de ikke vil snakke med noen om det.

- Selv om barnet vet forskjellen på rett og galt, kan det være vanskelig å gjøre det riktige i alle sammenhenger. Derfor kan det være greit å ha en usynlig kamerat å skylde på når alle kakene i kakeboksen er spist opp. Dette viser at barnet forstår forskjellen på rett og galt, men er ikke ennå gammel nok til å ta ansvaret for handlingene sine.

- Samtalene barnet ditt har med den usynlige vennen sin, kan gi deg verdifull innsikt i hvilke ting som rører seg i barnets sinn. Dersom barnet beroliger vennen sin som gruer seg for å dra til legen, kan dette tyde på at barnet egentlig gruer seg mer til sitt eget legebesøk enn hun forteller deg.

NÅR BØR MAN BEKYMRE SEG?

Som regel er det ikke negativt for barnet ditt å leke med usynlige venner, og det gjør ingen skade å spille med. Likevel bør du passe på at barnet også har andre, virkelige venner å være sammen med. Du bør heller ikke la barnet ditt slippe unna med å overlate ansvaret for alle rampestreker og uhell til fantasivennen. Du kan gjerne godta og respektere at vennen er tilstede, men ikke bruk fantasivennen som pressmiddel overfor barnet ditt, for eksempel ved å si at ”Skybert sitter pent ved bordet, hvorfor gjør ikke du også det?”.

Som regel vil fantasivennen gradvis forsvinne innen barnet fyller 10 år. Dersom barnet ditt holder på vennen sin utover denne alderen, klart foretrekker denne fremfor virkelige lekekamerater, eller plutselig dikter opp venner i tenårene, kan det være greit å snakke med helsesøster eller fastlegen. Det samme gjelder dersom det virker som barnet har problemer med å skille mellom fantasi og virkelighet.

Kilder:
forskning.no
illvit.no
digoo.info
babycenter.com
familyresource.com
sciencedaily.com