De viktigste kjennetegnene ved ADHD.

Overlege Pål Zeiner ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Sykehuset Buskerud gir her en oversikt over de viktigste kjennetegnene ved ADHD.

Hovedsymptomene er:

 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Konsentrasjonsproblemer

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet kan vise seg på flere måter. De vanligste beskrivelser er:

 • Beveger seg mye til de fleste tider.
 • Greier ikke å sitte stille
 • Er ofte urolig med hendene eller føttene.
 • Vrir seg på stolen.
 • Vipper på stolen.Stadig pl
 • ukking og tromming.
 • Vandrer i klasserommet.
 • Selv i ting han liker er det vanskelig å leke rolig eller holde på med fritidsaktiviteter.
 • Er stadig på farten – akkurat som drevet av en motor.
 • Snakker mye.
 • Er urolig i sengen mens han sover.

Impulsivitet

Impulsivitet beskrives ofte som:

 • Handler før en får tenkt seg om.
 • Greier ikke å vente.
 • Svarer på spørsmål før spørreren er ferdig.
 • Er alltid utålmodig.
 • Avbryter stadig vekk andre i lek og samtale.
 • Får nye ideer hele tiden.
 • Gjør ubetenksomme og, av og til, farlige ting.

Konsentrasjonsproblemer

Beskrivelser av hvorledes konsentrasjonsproblemer ytrer seg i hverdagen vil kunne være:

 • Greier ikke å konsentrere seg lenge om gangen.
 • Mister fort interessen for det han holder på med.
 • Følger ikke beskjeder eller instruksjoner.
 • Blir lett distrahert.
 • Vanskeligheter med å organisere og planlegge oppgaver.
 • Glemmer ting.
 • Motstand mot å sette seg ned med oppgaver som krever innsats over tid.