Selv om mange millioner barn og unge verden over bruker medisiner som Ritalin mot ADHD, har man ikke visst nøyaktig hvor i hjernen medisinen virker. Før nå.

En studie ved universitetet i Wisconsin-Madison har fjernet litt av sløret rundt virkningsmekanismen til disse medisinene. Det viser seg at ADHD-medisiner i hovedsak yter sin ønskede effekt ved å virke i det som kalles prefrontal korteks i hjernen. Dette området er assosiert med oppmerksomhet og det å ta avgjørelser, og ikke minst er det her personligheten uttrykkes.

Dagens ADHD-medisiner virker via såkalte signalmolekyler i hjernen, nærmere bestemt de som kalles dopamin og noradrenalin. Medisinene stimulerer til økt produksjon av disse. Man antar at dopamin spiller en rolle i hukommelse, mens noradrenalin har blitt assosiert med oppmerksomhet.

En av grunnene til at det er viktig å vite nøyaktig hvor og hvordan disse medisinene virker, er at det da kan utvikles enda bedre medisiner. Både med hensyn på å redusere bivirkninger, og ikke minst å øke effektiviteten.