Italienske forskere mener at barn kan oppleve en beroligende og smertestillende effekt av å se tegnefilmer på TV.

Italienerne studerte en gruppe barn som alle måtte avgi blodprøver. De delte barna, som var i alderen 7-12 år, inn i tre grupper. En gruppe fikk trøst og ble distrahert av sine mødre under prøvetakingen, en annen gruppe fikk se tegnefilmer på TV, mens den siste gruppen verken ble trøstet eller ble distrahert på noen måte. Etter blodprøven ble barna bedt om å gradere smertene under blodprøven.

Gruppen som fikk se tegnefilm opplevde prøvetaktingen som minst smertefull sammenlignet med de to andre gruppen. Barna som ikke ble ditrahert eller trøstet oppga en gjennomsnittlig smertescore tre ganger høyere enn TV-barna.

Overraskelsen var stor over at tegnefilmen hadde en så mye større innvirkning på barnas opplevelse av smerte enn det mødrenes trøst hadde. Forskerne kan ikke si sikkert om den smertestillende effekten skyldes ren distraksjon eller produksjon av endorfiner – kroppens egne smertestillende stoffer.

De understreker at selv om mødrenes trøst ikke hevet barnas smerteterskel, så har denne en annen viktig komponent. Nemlig at barna vil huske at de ikke var alene i en ubehagelig situasjon.

Kilde: Archives of Disease in Childhood, august 2006