Du ønsker at 13 åringen skal rydde i klesskapet. Det oppgitte sukket du får når du spør om hun har gjort det, er en opposisjonspolitiker verdig.

Selv er du lei av å kjefte på 13 åringen for å få utført de få og enkle arbeidsoppgavene dere har avtalt at hun skal gjøre for å få ukelønnen.

Hva blir resultatet av din kjefting?

Motvillig rydding i klesskapet og ingen ukelønn? Og du sitter kanskje igjen med en ekkel følelse av egen utilstrekkelighet i barneoppdragelsen. Dessuten fører kjeftingen oftest ikke til at klesskapet blir holdt mer ryddig de neste dagene.

Still krav til barna, men forsøk å begrense kjeftingen

Listen over små og store krav du stiller til dine barn i løpet av dagen og uken kan være lang. Det bør den også være. Men er egentlig alle ting like viktige?

Erfaring fra arbeid med barn og ungdom har vist at kjefting ikke er så effektivt som rolig tilsnakk med påfølgende konsekvenser når voksne vil ha barn til å forstå at det er de voksne som bestemmer. Stadig masing og konflikter på grunn av arbeidsoppgaver som ikke er utført eller grenser som ikke er fulgt, tærer på forholdet mellom voksne og barn. Det kan føre til negativt samspill som resulterer i at 13 åringen oftere enn nødvendig ”glemmer” å rydde i klesskapet. Likevel er kjefting ikke alltid til å unngå, men velg med omhu hva du må kjefte om.

Unngå å spørre 13 åringen hvorfor han eller hun ikke ”har ryddet rommet, overholdt innetidene, låst sykkelen i bakgården eller satt fra seg skoene på skohylla” i samme åndedrag.

Velg det viktigste

Prioriter det du syns har størst betydning. Gjør det gjerne i samarbeid med 13-åringen. Fokuser på dette i en uke eller to. Vi som arbeider i skolen vet at få regler med forutsigbare konsekvenser lettest blir fulgt. Særlig gjelder dette når elevene selv har vært med på å bestemme reglene. Det er viktig at du som forelder klarer å overse noe. Dette kan innebære at du snubler i tenåringssko i gangen eller at 13-åringens sykkel lettere kan bli stjålet, men du vil kanskje unngå følelsen av utilstrekkelighet etter å ha kjeftet.

Ta en ukes pause

Har du valgt ut en ting som du ønsker å fokusere på i en uke, og som det til din store forbauselse kanskje viser seg at 13 åringen faktisk gjør, så ta en ukes pause før du setter i gang med noe nytt.

Det er to grunner til dette:

- Det er krevende å være konsekvent i forhold til sine barn
- 13 åringen kan få akutt tilbakefall i rotingen i klesskapet

Et tilbakefall betyr ikke at alt arbeidet du har gjord er forgjeves. 13-åringen trenger ikke nødvendigvis ha gjort det av vond vilje. Hun ”glemte det bare...”.