Barn som ser mye på TV har oftere problemer med oppførselen og dårligere sosiale evner.

Unger som ser på fjernsyn i mer enn to timer til dagen sliter oftere med atferdsproblemer og svake sosiale egenskaper.

Det viser en ny undersøkelse ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA.

Studien ble gjort på barn mellom 2,5 til 5,5 år. Forskerne fant at mengden TV-titting påvirker barns oppførsel og sosiale evner avhengig av alder.

16 prosent av foreldrene oppga at barna så på TV i to eller flere timer daglig i en alder av 2,5 år. 15 prosent av foreldrene oppga det samme for barn på 5,5 år.

En av fem foreldre rapporterte at barna så fjernsyn i to timer eller mer til dagen, både da de var 2,5 og 5,5 år.

Slik langvarlig utsetting for TV viste den største sammenhengen med vanskelig oppførsel og svake sosiale evner.

Men undersøkelsen tyder på at tidlig mye TV-glaning ikke ville påvirke barnet negativt dersom fjernsynstiden blir redusert innen det når 5-årsalderen.

Forskerne fant også at barn med fjernsyn på soverommet oftere hadde problemer med atferd, sosiale egenskaper og søvn. Hele 40 prosent av ungene i undersøkelsen hadde eget TV på barnerommet.

Kilde: Pediatrics