Å oppdra barn med ADHD kan være vanskelig. Hvordan skal du gå fram?

Framhev episoder der barnet viser god oppførsel, og gi dem ros. Ikke vektlegg eksempler på dårlig atferd og gi det skjenn.

Unger med diagnosen ADHD trenger tydelige og faste regler som de forstår

Klare forventninger

Foreldre bør gi barna:

- klar beskjed om hva som er forventet av dem
- et forutsigbart system med sanksjoner og belønning

Unger med ADHD må vite akkurat hva andre forventer at de skal gjøre. Som forelder må du derfor være tydelig når du forklarer hva du ønsker at barnet skal gjøre og hvordan det skal gjøres. Vær også klar over ungens begrensninger, og gi ikke urimelige oppgaver.

Foreldre bør ta i bruk disiplinsystemer som premierer god oppførsel. Ved dårlig atferd kan barnet for eksempel miste privilegier som TV eller mobiltelefon.

For yngre barn med ADHD kan det være nyttig å ha en plan som viser barnets arbeidsoppgaver i hjemmet der man krysser av for og belønner det som blir gjort.

Planlegg hverdagen

Unger med ADHD bør ha en organisert hverdag. Foreldre bør derfor hjelpe barnet med å:

- planlegge dagen: legg vekt på rutiner og sett at tid til lek og lekser på bestemte klokkeslett.
- holde orden på tingene sine: barnet bør selv lære å ha kontroll over egne klær, leker og skoleutstyr.
- notere seg viktige ting: oppfordre barnet til å skrive ned viktige oppgaver både til skole og fritid.

Tips til hjemmelekser

Foreldre kan hjelpe ungen med ADHD til å lykkes på skolen ved å sørge for at han eller hun:

- får sitte og gjøre leksene i fred uten å bli distrahert
- får klare instruksjoner
- tar ansvar for egne oppgaver

Du bør ikke gjøre ting for barnet som det kan klare selv.

Forholdet til andre barn

Barn med ADHD kan ha større problemer med å komme overens med jevnaldrende.

Foreldre bør:

- få barnet med i aktiviteter hvor andre unger deltar
- oppmuntre til og belønne god sosial omgang med jevnaldrende

Styrk barnets selvtillit

Fundamentet for vår selvtillit blir lagt i barndommen. Foreldrene har som har regel mest innflytelse på hvordan barnet ser på seg selv og hvor stor tro det har på egne evner.

Som forelder er det viktig å tidlig vise at du er stolt over ungen din og at han eller hun har en unik plass i familien.

Husk at:

- dine reaksjoner på barnets oppførsel påvirker hva det syns om seg selv
- gi ros minst dobbelt så ofte som du gir skjenn
- barn lærer ansvar først i hjemmet
- gi barnet arbeidsoppgaver i huset som er tilpasset vedkommendes alder.

Kilde: Web MD

Foto: © iStockphoto.com/