Barn med atferdsproblemer vil ikke henge etter i skolen, viser nye studier.

Lærere og psykologer har lenge fryktet at barn med atferdsproblemer er dømt til å gjøre det dårligere enn sine medelever med tanke på videre skolegang.

Resultatene fra to nye undersøkelser tyder nå på at denne bekymringen er overdrevet stor.

Den ene studien viser at unger som hadde dårlig oppførsel i barnehagen gjør det like bra som de andre elevene på barneskolen. Den andre undersøkelsen fant at barn med ADHD har en noe forsinket hjerneutvikling, og ikke lider av mangler eller feil i hjernen.

Disse to studiene kan forandre måten forskere, lærere og foreldre behandler og forstår barn med atferdsproblemer i tidlig skolealder, tror forskerne.

Barnehagestudien

Et internasjonalt forskningsteam tok for seg seks store utviklingsstudier på barn. Til sammen ble informasjon fra over 16 000 barn inkludert i undersøkelsen.

Forskerne analyserte deres ferdigheter i lesing og matematikk, følelsesmessig stabilitet, konsentrasjon og oppmerksomhet.

Resultatene viser at nedbrytende og antisosial oppførsel i barnehagen ikke påvirket akademiske resultater ved slutten av barneskolen.

Ved femte klasse var ”problembarna” like flinke til å lese og regne som de andre elevene. I barnehagen hadde disse barna avbrutt de voksne, bevisst overhørt instrukser, kranglet og sloss.

ADHD-undersøkelsen

Hjernebilder fra 450 barn i alderen seks til 16 år ble undersøkt av forskere ved McGill University og det nasjonale instituttet for mentalhelse i USA.

Forskerne fant at hjernen til barn med ADHD utvikler seg normalt, men litt senere i noen områder sammenlignet med hjernebilder fra unger uten lidelsen.

Tidlig i barneårene tykner hjernebarken hos unger med normalt utviklede hjerner. I puberteten vil prosessen reverseres. Hjernen modnes og hjernebarken blir tynnere.

Den nye undersøkelsen viser at hjernebarken til barn med ADHD tykner i tiårsalderen, omtrent tre år senere enn sine medelever. De største forsinkelsene er i områdene som styrer konsentrasjon og oppmerksomhet.

Forskere har lenge diskutert om lidelsen skyldes en feil i hjernen eller sen utvikling. Resultatene kan forklare hvorfor så mange vokser av seg problemene i ungdomskolen eller senere. Omtrent tre av fire er kvitt ADHD som unge voksne.

Kilder:
New York Times
Development Psychology
Proceedings of the National Academy of Sciences